Przejdź do treści głównej

Jak złożyć skargę

Skargi dotyczące naruszeń prawa UE

W większości przypadków możesz skuteczniej dochodzić swoich praw w kraju, w którym mieszkasz. Unia Europejska oferuje jednak zasoby, które mogą być dla Ciebie przydatne.

Komisja Europejska

Jeśli uważasz, że kraj UE naruszył unijne przepisy

  • wprowadzając środek (przyjmując ustawę lub rozporządzenie lub podejmując działania administracyjne)
  • nie wprowadzając jakiegoś środka
  •  angażując się w określoną praktykę

możesz złożyć skargę do Komisji Europejskiej.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi od osób fizycznych, przedsiębiorstw i organizacji dotyczące niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy i agencje UE. 

Parlament Europejski

Możesz złożyć do Parlamentu Europejskiego petycję dotyczącą stosowania prawa UE.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Nadużycia finansowe związane z finansowaniem UE / pracownikami UE można zgłaszać do OLAF-u.

Dochodzenie roszczeń na poziomie krajowym

Zgłoszenie naruszenia przepisów UE krajowym organom jest często najszybszym i najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemu. Organy publiczne i sądy krajowe są głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za stosowanie prawa UE. Oznacza to, że w Twoim interesie leży skorzystanie ze wszystkich możliwych środków dochodzenia roszczeń na szczeblu krajowym.

Video gallery