Skip to main content

Kā iesniegt sūdzību

Sūdzības par ES tiesību aktu pārkāpumiem

Vairumā gadījumu savu tiesību ievērošanu vieglāk būs panākt savā mītnesvalstī. Tomēr arī Eiropas Savienība nodrošina resursus, kas jums varētu noderēt.

Eiropas Komisija

Ja uzskatāt, ka kāda ES dalībvalsts ir pārkāpusi ES tiesību aktus:

  • piemērojot pasākumu (pieņemot likumu vai noteikumus vai veicot administratīvu darbību),
  • neveicot konkrētu pasākumu vai
  • īstenojot konkrētu praksi,

jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai.

Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuds izmeklē fizisku personu, uzņēmumu un organizāciju sūdzības par Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru administratīvajām kļūmēm. 

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentam var iesniegt lūgumrakstu par ES tiesību aktu piemērošanu.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai var ziņot par gadījumiem, kad notikusi krāpšanās ar ES finansējumu vai krāpnieciskas darbības veikuši ES iestāžu darbinieki.

Tiesībaizsardzības līdzekļi valsts līmenī

Bieži vien ātrākais un efektīvākais risinājums ir attiecīgā ES tiesību aktu pārkāpuma paziņošana valsts iestādēm vai struktūrām. Par ES tiesību aktu piemērošanu vistiešāk atbild valsts iestādes un valstu tiesas. Tas nozīmē, ka jūsu interesēs ir izmantot visus iespējamos tiesībaizsardzības līdzekļus, kas pieejami valsts līmenī.