Pāriet uz galveno saturu

Vienkāršos vārdos par ES

Noderīgas publikācijas (brošūras, bukleti, prezentāciju materiāli, kartes), kurās aplūkoti ar ES darbību saistīti temati: eiro, tiesību akti, vēsture, ceļošana u. c.

Noskaidrojiet visu būtisko informāciju par Eiropas Savienību – kā tā tika izveidota, kādas jomās tā rīkojas un ko tā dara savu pilsoņu labā.
Uzziniet, kas ir ES un ko tā dara dažādās jomās, tādās kā klimata pārmaiņas, nodarbinātība, veselība, tirdzniecība, lai uzlabotu cilvēku dzīvi Eiropā un ārpus tās.
Iepazīstieties ar sievietēm un vīriešiem, kas veidojoši mūsu ES — pretošanās kustības cīnītāji, politiķi un pat filmu zvaigzne.
Uzziniet vairāk par Eiropas Savienības pirmsākumiem un to, kā tā darbojas, pateicoties šai izsmeļošajai rokasgrāmatai par ES tiesību sistēmu.
Šis PowerPoint slaidu kopums noderēs gan skolotājiem, gan ikvienam citam, kurš gatavo prezentāciju par ES.
Šajā bukletā paskaidrots, kā jaunieši var paust savu viedokli, piedaloties vēlēšanās vai apspriežot idejas ar vienaudžiem un politikas veidotājiem.
Iepazīstiet Eiropu, izmantojot šo bukletu, kurā atradīsiet noderīgus padomus un informāciju par ceļošanu Eiropas Savienībā.
Šajā plakātā ir attēlota Eiropas Savienība un informācija par visām 27 dalībvalstīm (valūta, galvaspilsēta, teritorija, iedzīvotāju skaits).