Pāriet uz galveno saturu

Imigrācija Eiropas Savienībā

Jūsu tiesības un ES noteikumi

Ja neesat ES dalībvalsts pilsonis, bet vēlaties pārcelties uz dzīvi Eiropas Savienībā, lai tur strādātu, mācītos vai pievienotos ģimenes loceklim, jums ES imigrācijas noteikumos var būt paredzētas dažas tiesības. Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm šajā jomā ir dalīta kompetence, taču galīgais lēmums par katru imigrācijas pieteikumu ir katras ES dalībvalsts ziņā. Jomās, kurās ES noteikumi nav pieņemti, ES dalībvalstis var izvirzīt savus nosacījumus uzturēšanās un darba atļauju saņemšanai.

Pieteikums vīzas vai uzturēšanās atļaujas saņemšanai vienmēr jāiesniedz tieši tās ES dalībvalsts iestādēm, uz kuru plānojat pārcelties. Neviena ES iestāde neapstrādā pieteikumus un neizsniedz vīzas vai uzturēšanās atļaujas atsevišķu valstu vārdā.

Vai es varu pārcelties uz ES?

ES kopējie noteikumi par imigrāciju un vīzām attiecas uz šādām personām, kuras vēlas uzturēties kādā ES dalībvalstī ilgāk par 90 dienām:

  • augsti kvalificēti darbinieki;
  • uzņēmuma ietvaros pārcelti darbinieki (ārpussavienības valsts pilsoņi, kuri ir ārpus ES dibināta uzņēmuma darbinieki, kam piedāvāts darbs šīs organizācijas filiālē kādā no ES dalībvalstīm);
  • sezonas darbinieki;
  • pētnieki;
  • studenti;
  • praktikanti un brīvprātīgie (ES dalībvalstis savos tiesību aktos var iestrādāt ES noteikumus par skolēnu apmaiņu un viesaukļu nodarbināšanu).

Ja neesat ES pilsonis, bet likumīgi uzturaties kādā no ES dalībvalstīm, jūs drīkstat:

  • vest līdzi ģimenes locekļus;
  • kļūt par pastāvīgo iedzīvotāju pēc 5 gadu uzturēšanās attiecīgajā valstī.

Šie noteikumi attiecas uz visām ES dalībvalstīm, izņemot Dāniju un Īriju.

Kurai kategorijai esmu pieskaitāms es?

Šeit atradīsiet informāciju par personu kategorijām, uz kurām attiecas noteikumi. Atkarībā no tā, kurā kategorijā esat, mainās arī noteikumi par vīzām, uzturēšanās atļaujām un ģimenes locekļiem, kas drīkst pārcelties kopā ar jums.

Vai apsverat iespēju emigrēt uz ES?

Šī būs noderīga informācija, ja darba vai studiju nolūkos plānojat uzkavēties Eiropas Savienībā ilgāk par 90 dienām. Uzzināsiet arī, kas jādara, lai jūsu ģimene varētu jums pievienoties. Noskaidrojiet, kādas ir jūsu tiesības un ko darīt, ja vēlaties pārcelties no vienas ES dalībvalsts uz citu.

Vai plānojat studēt ES?

Šeit atradīsiet informāciju par valstu augstākās izglītības sistēmām un iespējām saņemt finansējumu, kā arī par vīzām un uzturēšanās atļaujām ES dalībvalstīs, kuras iesaistījušās projektā “Studē Eiropā!”. Šeit atradīsiet praktisku informāciju par to, kā sagatavoties studijām Eiropas Savienībā.