Prejsť na hlavný obsah

Imigrácia do Európskej únie

Vaše práva a pravidlá EÚ

Ak sa chcete ako štátny príslušník tretej krajiny presťahovať do krajiny EÚ za prácou, štúdiom alebo sa pripojiť k rodinnému príslušníkovi, môžete mať nárok na určité práva podľa pravidiel EÚ o prisťahovalectve. EÚ a krajiny EÚ majú v tejto oblasti spoločné právomoci, konečné slovo pri rozhodovaní o jednotlivých žiadostiach migrantov má však každá krajina EÚ sama. V oblastiach bez prijatých pravidiel EÚ môžu krajiny Únie stanoviť podmienky na získanie povolenia na pobyt a pracovné povolenia na svojom území.

Vždy by ste mali požiadať o vízum alebo povolenie na pobyt priamo od orgánov krajiny EÚ, do ktorej sa chcete presťahovať. Neexistuje žiadna inštitúcia EÚ, ktorá by vybavovala žiadosti alebo vydávala víza alebo povolenia na pobyt v mene jednotlivých krajín.

Mám nárok?

Spoločné pravidlá EÚ v oblasti prisťahovalectva a víz sa vzťahujú na tieto osoby, ktoré sa chcú presťahovať do krajiny EÚ dlhšie ako 90 dní:

  • vysokokvalifikovaní pracovníci,
  • zamestnanci presunutí v rámci podniku (štátni príslušníci tretích krajín s pracovnou zmluvou v spoločnosti usadenej mimo EÚ, ktorým sa ponúka pozícia v pobočke organizácie v krajine EÚ),
  • sezónni pracovníci,
  • výskumníci,
  • študenti,
  • stážisti a dobrovoľníci (existujú pravidlá EÚ týkajúce sa žiakov zapojených do výmen alebo pracujúcich ako au pair, ktoré môžu krajiny EÚ uplatňovať vo vnútroštátnych právnych predpisoch).

Ak ste štátnym príslušníkom tretích krajín a legálne sa zdržiavate v krajine EÚ, pravidlá vám takisto umožňujú:

  • priviesť so sebou rodinných príslušníkov,
  • získať po 5 rokoch pobytu štatút osoby s dlhodobým pobytom.

Pravidlá sa uplatňujú vo všetkých krajinách EÚ okrem Dánska a Írska.

Do ktorej kategórie patrím?

Informácie o kategóriách osôb, na ktoré sa vzťahujú pravidlá. Pravidlá týkajúce sa víz, povolení na pobyt a rodinných príslušníkov podľa kategórie oprávnených osôb.

Uvažujete o imigrácii do EÚ?

Informácie o tom, ako študovať alebo pracovať v EÚ dlhšie ako 90 dní a ako sa pripojiť k (vašej) rodine. Ďalšie informácie o vašich právach a o tom, čo robiť, ak sa chcete presťahovať z jednej krajiny EÚ do druhej.

Uvažujete o presťahovaní do EÚ za štúdiom?

Informácie o vnútroštátnych systémoch vysokoškolského vzdelávania, možnostiach financovania a vízach a povoleniach na pobyt v krajinách EÚ, na ktoré sa vzťahuje projekt Štúdium v Európe. Praktické informácie, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na štúdium v EÚ.