Direct naar de inhoud

Verhuizen naar de Europese Unie

Uw rechten en EU-regels

Als u afkomstig bent van buiten de EU en naar een EU-land wenst te verhuizen voor uw werk of studies of om bij een familielid te gaan wonen, is het mogelijk dat u volgens de immigratievoorschriften van de EU bepaalde rechten geniet. De EU en de landen van de EU delen op dit gebied enkele bevoegdheden, maar uiteindelijk beslist elk EU-land zelf over de aanvragen van individuele migranten. Wanneer er geen EU-voorschriften zijn vastgesteld, kan elk land van de EU ook zijn eigen voorwaarden stellen voor het verkrijgen van verblijfs- en werkvergunningen in dat land.

Een visum of verblijfsvergunning moet u altijd aanvragen bij de overheid van het EU-land waar u denkt te gaan wonen. Er bestaat geen EU-instelling die namens de verschillende landen van de EU dergelijke aanvragen behandelt of visa of verblijfsvergunningen uitreikt.

Kom ik in aanmerking?

De gemeenschappelijke immigratie- en visumvoorschriften van de EU gelden voor de volgende personen die langer dan 90 dagen in een EU-land wensen te verblijven:

  • hoogopgeleide werknemers;
  • personen die binnen een onderneming zijn overgeplaatst (burgers van een land buiten de EU met een arbeidscontract bij een bedrijf dat buiten de EU gevestigd is, die een functie aangeboden krijgen in een dochteronderneming van die organisatie in een EU-land);
  • seizoenarbeiders;
  • onderzoekers;
  • studenten;
  • stagiairs en vrijwilligers (de EU-landen kunnen beslissen of ze bepaalde voorschriften van de EU voor de uitwisseling van leerlingen en au pairs toepassen in hun nationaal recht).

Als u afkomstig bent van een land buiten de EU, maar legaal in een EU-land verblijft, kunt u op grond van de voorschriften ook:

  • familieleden meebrengen;
  • na vijf jaar verblijf een langdurig ingezetene worden.

Deze voorschriften gelden in alle landen van de EU behalve Denemarken en Ierland.

In welke categorie pas ik?

Informatie over de categorieën voor wie de voorschriften gelden. Bij elke categorie van personen die in aanmerking komen, worden de regels in verband met visa, verblijfsvergunningen en vergezellende familieleden vermeld.

Plannen om naar de EU te verhuizen?

Informatie over een verblijf van meer dan 90 dagen in de EU om er te werken of te studeren en antwoord op de vraag hoe u zich bij uw familie kunt voegen. Leer meer over uw rechten en kom te weten wat u moet doen als u van het ene EU-land naar het andere zou willen verhuizen.

Plannen om in de EU te gaan studeren?

Informatie over nationale stelsels voor hoger onderwijs, beurzen, visa en verblijfsvergunningen in EU-landen vindt u op de webpagina van het project Studeren in Europa. Praktische informatie die u helpt bij uw voorbereidingen om in de EU te gaan studeren.