Skip to main content

Profielen van instellingen en organen

Filteren op

Profielen van instellingen en organen (68)

RSS
Resultaten 1 tot en met 10
Gedecentraliseerd agentschap

Het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators werkt aan een meer concurrerende, geïntegreerde gas- en elektriciteitsmarkt.

Website
E-mail
Telefoonnummer
+386 8 205 34 00
Adres
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Gemeenschappelijke onderneming van de EU

De Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën wil de bioindustrie in de EU duurzamer en concurrerender maken.

Website
Adres
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gedecentraliseerd agentschap

Het bureau draagt bij tot een consistente toepassing van de regelgeving voor elektronische communicatie in de hele EU.

Website
E-mail
Telefoonnummer
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adres
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Interinstitutionele dienst van de EU | PO

De officiële uitgever van de EU voor informatie van de EU-instellingen, -organen en -agentschappen, waaronder EU-wetgeving, open data, onderzoeksresultaten en aanbestedingen

Website
Telefoonnummer
+352 29 291
Adres
2 rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
Gedecentraliseerd agentschap

Cedefop helpt de EU-instellingen en -organisaties om hun beroepsopleiding te ontwikkelen en te voldoen aan de opleidingsbehoeften.

Website
E-mail
Telefoonnummer
+30 2310 490 111
Adres
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
Uitvoerend agentschap

Het Uitvoerend Agentschap voor innovatie en netwerken beheert EU-programma's op vervoers-, energie- en telecommunicatiegebied.

Website
E-mail
Telefoonnummer
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gemeenschappelijke onderneming van de EU

Clean Sky 2 werkt aan technologische oplossingen voor problemen in de commerciële luchtvaart.

Website
Telefoonnummer
+32 2 221 81 52
Adres
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
EU-orgaan

Het Comité van de Regio’s is een assemblee die de Europese instellingen adviseert over wetten die van invloed zijn op steden en regio’s in de EU.

Website
Telefoonnummer
+32 2 282 22 11
Adres
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium