Skip to main content

Profielen van instellingen en organen

Filteren op

Profielen van instellingen en organen (76)

RSS
Resultaten 20 tot en met 40
Gedecentraliseerd agentschap

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Website
http://www.eea.europa.eu/
Telefoonnummer
+45 33 36 71 00
Adres
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
EU-orgaan

De Europese Dienst voor extern optreden is de diplomatieke dienst van de EU en voert het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU uit.

Website
https://www.eeas.europa.eu
Telefoonnummer
+32 2 584 11 11
EU-orgaan

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is een EU-orgaan dat advies uitbrengt aan de andere EU-instellingen.

Website
https://www.eesc.europa.eu/
Telefoonnummer
+32 2 546 90 11
Adres
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gedecentraliseerd agentschap

Het Europees Bureau voor visserijcontrole bevordert gemeenschappelijke normen voor controle, inspectie en bewaking in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU.

Website
http://www.efca.europa.eu/en
Telefoonnummer
+34 986 12 06 10
Adres
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
Gedecentraliseerd agentschap

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid verstrekt onafhankelijke wetenschappelijke gegevens en adviezen over mogelijke risico’s in de voedselketen.

Website
https://www.efsa.europa.eu/
Telefoonnummer
+39 0521 036 111
Adres
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
EU-orgaan

De EIB is de klimaatbank van de EU en levert financiering en advies voor projecten die de klimaatverandering aanpakken, de Europese integratie en de ontwikkeling van de EU bevorderen en het EU-beleid in meer dan 160 landen ondersteunen.

Website
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefoonnummer
+352 43 79 1
Adres
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
Gedecentraliseerd agentschap

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid steunt maatregelen tegen genderongelijkheid in de EU.

Website
http://eige.europa.eu/
E-mail
Telefoonnummer
+370 5 215 7400
Adres
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
Gedecentraliseerd agentschap

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen adviseert de EU-instellingen over de instandhouding van een doeltreffend en stabiel financieel stelsel.

Website
https://eiopa.europa.eu/
E-mail
Telefoonnummer
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adres
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Ander agentschap

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie zet zich in voor meer innovatie door samenwerking tussen het bedrijfsleven en de onderwijswereld.

Website
http://eit.europa.eu/
Telefoonnummer
+36 14 819 300
Adres
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
Gedecentraliseerd agentschap

De Europese Arbeidsautoriteit zorgt ervoor dat de arbeids- en sociale zekerheidsregels bij werk in het buitenland correct worden toegepast in de EU.

Gedecentraliseerd agentschap

Het Europees Geneesmiddelenbureau beschermt en bevordert de gezondheid van mens en dier door geneesmiddelen te evalueren en te monitoren in de EU.

Website
https://www.ema.europa.eu/en
Telefoonnummer
+31 88 781 6000
Adres
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Gedecentraliseerd agentschap

Het EWDD verstrekt de EU onafhankelijke informatie over drugs en drugsverslaving zodat wetgevers een doeltreffend drugsbeleid kunnen ontwikkelen.

Website
http://www.emcdda.europa.eu/
E-mail
Telefoonnummer
+351 21 121 02 00
Adres
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
Gedecentraliseerd agentschap

Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid stelt kennis en expertise ter beschikking voor meer veiligheid en minder vervuiling op zee.

Website
http://www.emsa.europa.eu/
E-mail
Telefoonnummer
+351 21 1209 200
Adres
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
Gedecentraliseerd agentschap

Het EU-agentschap voor cyberbeveiliging (Enisa) streeft naar een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in heel Europa.

Website
http://www.enisa.europa.eu/
E-mail
Telefoonnummer
+30 28 14 40 9711
Adres
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
Interinstitutionele dienst van de EU

EPSO zorgt voor kwalitatief hoogwaardige selectieprocedures met het oog op de aanwerving van personeel door de instellingen, organen en agentschappen van de EU.

Website
https://epso.europa.eu/en
Telefoonnummer
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adres
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gedecentraliseerd agentschap

Het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ESB) werkt aan de verbetering van de Europese spoorwegen door gemeenschappelijke technische en veiligheidsnormen te ontwikkelen voor de hele EU.

Website
http://www.era.europa.eu/
Telefoonnummer
+33 3 27 09 65 00
Adres
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
Uitvoerend agentschap

Het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA) beheert EU-onderzoeksprogramma's.

Telefoonnummer
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gedecentraliseerd agentschap

De Europese Autoriteit voor effecten en markten is een onafhankelijke EU-autoriteit die de stabiliteit van het financiële stelsel van de EU beschermt.

Website
https://www.esma.europa.eu/
Telefoonnummer
+33 1 58 36 43 21
Adres
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
Gedecentraliseerd agentschap

De Europese Stichting voor opleiding steunt de partnerlanden van de EU bij de hervorming van hun onderwijs- en opleidingsstelsels.

Website
https://www.etf.europa.eu/en
Telefoonnummer
+39 011 630 22 22
Adres
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
Gedecentraliseerd agentschap

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk wil de werkplek veiliger, gezonder en productiever maken.

Website
https://osha.europa.eu/en
E-mail
Telefoonnummer
+34 944-358-400
Adres
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain