Direct naar de inhoud

Overheidsopdrachten en aanbestedingen in de Europese Unie

Overheidsopdrachten gegund door EU-instellingen, EU-agentschappen of ander EU-organen

De EU-instellingen gebruiken overheidsopdrachten om diensten, werkzaamheden en goederen aan te kopen, bv. voor het maken van een studie, voor opleiding, de organisatie van conferenties of de aankoop van IT-uitrusting. Voor die overheidsopdrachten worden openbare aanbestedingen uitgeschreven.

Die overheidsopdrachten maken deel uit van de eengemaakte markt en het EU-recht bepaalt daarvoor een minimum aan regels zodat de kernbeginselen transparantie, gelijke behandeling, vrije mededinging en een degelijk procedurebeheer gewaarborgd zijn. Op die manier komt een concurrerende, open en goed gereguleerde markt voor aanbestedingen tot stand die de werkgelegenheid en investeringen in de EU ondersteunt.

Aan de hand van de onderstaande links krijgt u toegang tot de aanbestedingsprocedures, -regels en -kansen in de EU.

Europese openbare aanbestedingen

In TED vindt u informatie over openstaande aanbestedingen en overheidsopdrachten die door nationale overheden in de hele Europese Unie en in andere Europese landen zijn bekendgemaakt.

Oproepen tot inschrijving van de EU-instellingen

eTendering is een platform dat u toegang verschaft tot openbare aanbestedingen en overheidsopdrachten die gepubliceerd zijn door alle EU-instellingen, -organen en -agentschappen.

Procedures voor Europese aanbestedingen en overheidsopdrachten

Informatie over de regels en procedures die u moet volgen als u meedoet aan een openbare aanbesteding in de EU en over de verschillende soorten aanbestedingen waarop EU-regels of nationale regels van toepassing zijn.

Oneerlijke procedures bij EU-aanbestedingen melden

U kunt een verzoek tot herziening van een openbare aanbestedingsprocedure indienen als u hebt gemerkt dat de procedure niet regelmatig is verlopen of als u zich benadeeld voelt. Hier wordt uitgelegd hoe u dat kunt doen.