Direct la conținutul principal

Achiziții publice, licitații și contracte în cadrul Uniunii Europene

Datele de contact ale instituțiilor, agențiilor și organismelor UE

Instituțiile UE utilizează contractele de achiziții publice pentru a cumpăra servicii, lucrări și bunuri, de exemplu studii, cursuri formare, organizare de conferințe, echipamente informatice. Contractele de achiziții publice se atribuie prin intermediul procedurilor de ofertare.

În contextul pieței unice, legislația UE stabilește norme minime privind achizițiile publice pentru a proteja principiile de bază ale transparenței, egalității de tratament, concurenței deschise și bunei gestionări procedurale. Acest lucru creează o piață competitivă, deschisă și bine reglementată a achizițiilor publice, sprijinind crearea de locuri de muncă și creșterea investițiilor în UE.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru informații despre procedurile, normele și oportunitățile de achiziții publice din UE.

Oportunități europene în materie de achiziții publice

Accesați și consultați procedurile de ofertare și contractele în curs publicate de achizitorii publici naționali din Uniunea Europeană și din alte țări europene.

Licitații deschise pentru servicii adresate instituțiilor Uniunii Europene

Accesați și consultați procedurile de ofertare și contractele în curs publicate de toate instituțiile, organismele și agențiile UE prin intermediul platformei dedicate eTendering.

Proceduri de achiziții publice și contracte de achiziții publice europene

Informații privind normele și procedurile de ofertare pentru o licitație publică în cadrul UE și tipurile de licitații care sunt reglementate fie de normele UE, fie de cele naționale.

Raportarea procedurilor de achiziții publice neloiale în UE

Cum puteți solicita reexaminarea unei proceduri de achiziții publice în cazul în care ați observat vreo neregulă sau considerați că ați fost discriminat.