Siirry pääsisältöön

Julkiset hankinnat, tarjouskilpailut ja hankintasopimukset Euroopan unionissa

EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten tekemät hankinnat

EU:n toimielimet käyttävät hankintasopimuksia palvelujen, rakennusurakoiden ja tavaroiden ostamiseen. Sopimukset koskevat esimerkiksi tutkimuksia, koulutusta, konferenssien järjestämistä tai tietoteknisten laitteiden hankintaa. Hankintasopimukset tehdään tarjouspyyntöjen perusteella.

EU:n sisämarkkinalainsäädännössä on julkisia hankintoja koskevia vähimmäissääntöjä avoimuuden, tasavertaisen kohtelun, avoimen kilpailun ja menettelyjen moitteettoman hallinnoinnin perusperiaatteiden turvaamiseksi. Tämä luo kilpailulliset, avoimet ja hyvin säännellyt julkisten hankintojen markkinat, jotka tukevat työpaikkojen luomista ja investointien kasvua EU:ssa.

Seuraavista linkeistä saa tietoa EU:n hankintamenettelyistä sekä julkisia hankintoja koskevista säännöistä ja mahdollisuuksista.

Julkisiin hankintoihin liittyvät mahdollisuudet Euroopassa

Selaa EU-maiden ja muiden Euroopan maiden julkisten ostajien julkaisemia tarjouspyyntöjä ja sopimuksia.

Euroopan unionin toimielinten tarjouspyynnöt

Selaa EU:n toimielinten, elinten ja virastojen julkaisemia tarjouspyyntöjä ja sopimuksia eTendering-sivustolla.

Julkisissa tarjouskilpailuissa ja hankinnoissa noudatettavat menettelyt

Tietoa säännöistä ja menettelyistä, jotka koskevat julkiseen tarjouskilpailuun osallistumista EU:ssa sekä siitä, mihin julkisiin tarjouskilpailuihin sovelletaan EU:n sääntöjä ja mihin kansallisia sääntöjä.

Ilmoita epäoikeudenmukaisesta menettelystä julkisessa tarjouskilpailussa

Tietoa siitä, miten yritys voi hakea muutosta julkisen tarjouskilpailun tulokseen, jos se on havainnut sääntöjenvastaisuuksia tai katsoo, että sitä on syrjitty.