Skip to main content

EU:n perustajat ja kehittäjät

EU Pioneers

Seuraavat merkittävät visionäärit loivat pohjan nykyisen kaltaisen Euroopan unionin perustamiselle. Ilman heidän tarmokasta työtään meillä ei olisi nykyistä rauhaa ja vakautta, jotka vaikuttavat meille niin itsestään selviltä.

EU:ta on ollut rakentamassa monenlaisia ihmisiä vastarintataistelijoista juristeihin ja parlamentaarikkoihin. Heillä on ollut sama unelma: rauhanomainen, yhtenäinen ja vauras Eurooppa.

Seuraavassa esiteltyjen EU:n tienraivaajien lisäksi monet muutkin ovat väsymättä työskennelleet Euroopan yhdentymisen hyväksi ja toimineet sen innoittajina. Siksi tätä osiota täydennetään jatkuvasti.

EU:n perustajat ja kehittäjät

Aikajana

Tietoa Euroopan unionin perustamisesta ja EU:n kehityksestä vuosikymmenten aikana.

 1. 1945–1959
  Rauhan aika Euroopassa – yhteistyö alkaa

  Miten sodanjälkeinen yhteistyö Euroopassa johti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamiseen, Rooman sopimusten allekirjoittamiseen ja Euroopan parlamentin syntyyn.

  Lue lisää vuosista 1945–1959

 2. 1960–1969
  ”Kultainen 60-luku” – talouskasvun kausi

  Euroopan unionin kehitys 1960-luvulla: taloudellisen yhdentymisen syventyminen, kansainvälisen yhteistyön alku.

  Lue lisää vuosista 1960–1969

 3. 1970–1979
  Yhteisö kasvaa – ensimmäinen laajentuminen: Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta jäseniksi

  Euroopan unionin kehitys 1970-luvulla: EU:n ensimmäinen laajentuminen, Euroopan parlamentin vaalit ja köyhempiä alueita tukeva aluepolitiikka.

  Lue lisää vuosista 1970–1979

 4. 1980–1989
  Euroopan muuttuvat kasvot – kommunismin luhistuminen

  Euroopan unionin kehitys 1980-luvulla: uusien jäsenmaiden liittyminen, Erasmus-ohjelma ja sisämarkkinahankkeen käynnistäminen.

  Lue lisää vuosista 1980–1989

 5. 1990–1999
  Sisärajaton Eurooppa

  Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla: EU:n laajentuminen, sisämarkkinoiden ja sisärajattoman alueen perustaminen sekä euron käyttöönotto.

  Lue lisää vuosista 1990–1999

 6. 2000–2009
  Laajentuminen jatkuu

  Euroopan unionin kehitys vuosina 2000–2009: 12 uuden jäsenmaan liittyminen unioniin, euron tulo lailliseksi maksuvälineeksi ja Lissabonin sopimuksen allekirjoittaminen.

  Lue lisää vuosista 2000–2009

 7. 2010–2019
  Haasteiden vuosikymmen

  Euroopan unionin kehitys vuosina 2010–2019: EU:n vastaus finanssikriisiin, Kroatian liittyminen EU:hun ja Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamista koskeva kansanäänestys.

  Lue lisää vuosista 2010–2019

 8. 2020–
  Covid-19 ja tie elpymiseen

  Euroopan unionin kehitys vuoden 2020 jälkeen: covid-19-pandemian torjunta ja valmistautuminen Euroopan elpymiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

  Lue lisää vuosista 2020–