Skip to main content

Euroopan unionin historia – vuodet 1970–1979

Yhteisö kasvaa – ensimmäinen laajentuminen

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyivät Euroopan yhteisöjen jäseniksi 1.1.1973. Yhteisöissä on nyt 9 jäsenmaata. Arabivaltioiden ja Israelin välinen sota lokakuussa 1973 käynnistää energia- ja talouskriisin Euroopassa.

Demokratia leviää Euroopassa entistä laajemmalle, kun Kreikan, Portugalin ja Espanjan diktatuurit kaatuvat. Yhteisön aluepolitiikan puitteissa aletaan suunnata huomattavia tukisummia köyhien alueiden työllisyyden ja infrastruktuurin parantamiseen. Euroopan parlamentin vaalit järjestetään ensi kertaa suorana kansanvaalina vuonna 1979.

1970-luku – Ympäristönsuojeluun aletaan kiinnittää huomiota

Euroopan yhteisöt antavat säädöksiä ympäristön suojelusta. Käyttöön otetaan ns. aiheuttamisperiaate, jonka mukaan saastuttajan on maksettava ympäristölle aiheuttamastaan vahingosta. Monia ympäristöalan kansalaisjärjestöjä perustetaan.

1.1.1973 – Jäsenmaiden määrä kasvaa yhdeksään

Euroopan yhteisöt laajenevat, kun Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyvät virallisesti niiden jäseniksi. Yhteisöissä on nyt 9 jäsenmaata.

1973 – Öljykriisi koettelee Eurooppaa

Lokakuussa 1973 käydyn Arabivaltioiden ja Israelin sodan jälkeen Lähi-idän öljyntuottajamaat nostavat öljytuotteiden hintoja huomattavasti ja rajoittavat myyntiä joihinkin Euroopan maihin. Tämä aiheuttaa talousongelmia kaikkialla ETY.

10.12.1974 – Rahasto aluekehityksen tasaamiseksi

Yhteisön jäsenmaiden johtajat sopivat uuden laajan rahaston perustamisesta yhteisön aluepolitiikan yhteyteen osoituksena keskinäisestä solidaarisuudesta. Sen tavoitteena on siirtää varoja köyhille alueille toimiin, joilla parannetaan infrastruktuuria, hankitaan investointeja ja luodaan työpaikkoja. Euroopan aluekehitysrahasto perustetaan seuraavana vuonna.

1974–1975 – Portugali, Kreikka ja Espanja siirtyvät demokratiaan

Diktatuurihallinto päättyy kolmessa Euroopan maassa: Portugalissa Salazarin hallitus syrjäytetään vuonna 1974, Kreikassa sotilashallinto kaatuu samana vuonna ja Espanjassa kenraali Franco kuolee vuonna 1975. Maat sitoutuvat demokratiaan, joka on yksi Euroopan yhteisön jäsenyysvaatimuksista, ja ottavat näin tärkeän askeleen kohti tulevaa jäsenyyttä.

Kesäkuu 1979 – Ensimmäiset suorat Euroopan parlamentin vaalit

Kansalaiset valitsevat ensi kertaa Euroopan parlamentinjäsenet suorilla vaaleilla. Tätä ennen jäsenet ovat olleet kansallisten parlamenttien valtuuttamia. Euroopan parlamentin jäsenet ovat järjestäytyneet eurooppalaisiin poliittisiin ryhmiin, eivät he toimi maakohtaisina delegaatioina.