Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — 1970-79

Μια διευρυνόμενη Κοινότητα — Προσχώρηση των πρώτων νέων μελών

Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1973, αυξάνοντας τον αριθμό των κρατών μελών σε 9. Ο αραβοϊσραηλινός πόλεμος, τον Οκτώβριο του 1973, προκαλεί ενεργειακή κρίση και οικονομικά προβλήματα στην Ευρώπη.

Η δημοκρατία εξαπλώνεται στην Ευρώπη με την ανατροπή των δικτατοριών στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής τεράστια ποσά μεταφέρονται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και υποδομών στις φτωχότερες περιφέρειες. Οι πρώτες άμεσες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιούνται το 1979.

Δεκαετία του 1970 — Η προστασία του περιβάλλοντος στην ημερήσια διάταξη

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες θεσπίζουν νόμους για την προστασία του περιβάλλοντος, εισάγοντας την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ιδρύονται πολλές περιβαλλοντικές ΜΚΟ.

1η Ιανουαρίου 1973 — Από 6 κράτη μέλη σε 9

Τα 6 μέλη γίνονται 9, όταν η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούν επίσημα στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

1973 — Η πετρελαϊκή κρίση πλήττει την Ευρώπη

Μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο τον Οκτώβριο, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής επιβάλλουν μεγάλες αυξήσεις τιμών και περιορίζουν τις πωλήσεις σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η κίνηση αυτή δημιουργεί οικονομικά προβλήματα σε ολόκληρη την ΕΟΚ.

10 Δεκεμβρίου 1974 — Μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών

Οι ηγέτες της ΕΟΚ, σε μια ένδειξη αλληλεγγύης, συμφωνούν να δημιουργήσουν ένα σημαντικό νέο ταμείο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Σκοπός του ταμείου αυτού είναι η μεταφορά κονδυλίων από πλούσιες σε φτωχές περιφέρειες, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύεται το επόμενο έτος.

1974-75 — Νέες δημοκρατίες στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία

Η ανατροπή του καθεστώτος Σαλαζάρ στην Πορτογαλία και η κατάρρευση του στρατιωτικού καθεστώτος στην Ελλάδα το 1974, σε συνδυασμό με τον θάνατο του στρατηγού Φράνκο στην Ισπανία το 1975, σηματοδοτούν το τέλος αυτών των δικτατοριών στην Ευρώπη. Οι 3 χώρες δεσμεύονται για την εγκαθίδρυση δημοκρατικής κυβέρνησης — ένα σημαντικό βήμα για τη μελλοντική προσχώρησή τους στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Ιούνιος του 1979 — Διενεργούνται οι πρώτες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι πολίτες εκλέγουν άμεσα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο παρελθόν, διορίζονταν από τα εθνικά κοινοβούλια. Οι βουλευτές συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες και όχι σε εθνικές ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες