Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Povijest Europske unije 1970. – 1979.

Zajednica koja raste – pristupaju prve nove članice

Danska, Irska i Ujedinjena Kraljevina pristupaju Europskim zajednicama 1. siječnja 1973., čime se broj država članica povećao na devet. Arapsko-izraelski rat iz listopada 1973. uzrokuje energetsku krizu i gospodarske probleme u Europi.

Demokracija u Europi širi se svrgavanjem diktatura u Grčkoj, Portugalu i Španjolskoj. S regionalnom politikom počinju prva velika ulaganja s ciljem otvaranja radnih mjesta i izgradnje infrastrukture u siromašnijim područjima. Građani 1979. prvi put izravno biraju članove Europskog parlamenta.

1970. – 1980.: zaštita okoliša na dnevnom redu

Europske zajednice donose propise o zaštiti okoliša uvodeći pojam „onečišćivač plaća”. Osnivaju se brojne nevladine organizacije za zaštitu okoliša.

1. siječnja 1973. – od 6 do 9 država članica

Kad su Danska, Irska i Ujedinjena Kraljevina službeno pristupile Europskim zajednicama, broj članica porastao je sa šest na devet.

1973. – Europa je pogođena naftnom krizom

Nakon arapsko-izraelskog sukoba u listopadu države proizvođači nafte s Bliskog istoka znatno povećavaju cijene i ograničavaju prodaju nafte određenim europskim državama. To stvara gospodarske probleme širom EEZ-a.

10. prosinca 1974. – smanjenje razlika među regijama

Kako bi pokazali solidarnost, čelnici EEZ-a dogovorili su uspostavljanje velikog novog fonda u okviru europske regionalne politike. Svrha mu je preusmjeriti novac iz bogatih u siromašna područja za sanaciju cestovnih i komunikacijskih veza, privući ulaganja i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. Europski fond za regionalni razvoj uspostavljen je sljedeće godine.

1974. – 1975.: nove demokracije u Portugalu, Grčkoj i Španjolskoj

Zbacivanjem Salazarova režima u Portugalu, padom vojne diktature u Grčkoj 1974. i smrću generala Franca u Španjolskoj 1975. završava era tih diktatura u Europi. Sve tri zemlje obvezuju se uvesti demokratsko uređenje – važan korak prema budućem članstvu u Europskim zajednicama.

Lipanj 1979. – prvi neposredni izbori za Europski parlament

Europski građani prvi put izravno biraju zastupnike u Europskom parlamentu. Prethodno su zastupnike upućivali nacionalni parlamenti. Zastupnici sjede u paneuropskim klubovima zastupnika, a ne u nacionalnim izaslanstvima.