Направо към основното съдържание

История на Европейския съюз 1970—1979 г.

Развиваща се общност — присъединяване на първите нови членове

Дания, Ирландия и Обединеното кралство се присъединяват към Европейските общности на 1 януари 1973 г. и с тях страните членки стават 9 на брой. Арабско-израелската война през октомври 1973 г. предизвиква енергийна криза и икономически проблеми в Европа.

Демокрацията се разпространява в Европа със свалянето на диктатурите в Гърция, Португалия и Испания. Чрез регионалната политика на ЕС започват да се прехвърлят огромни средства за създаване на работни места и инфраструктура в по-бедните райони. Първите преки избори за членовете на Европейския парламент се провеждат през 1979 г.

70-те години на ХХ век — включване на опазването на околната среда в дневния ред

Европейските общности приемат закони за опазване на околната среда, като се въвежда понятието „замърсителят плаща“. Учредяват се много екологични НПО.

1 януари 1973 г. — от 6 на 9 държави членки

От 6 членовете на Европейските общности стават 9 след официалното присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство.

1973 г. — нефтената криза засяга Европа

След арабско-израелската война през октомври страните от Близкия изток, които произвеждат петрол, налагат големи увеличения на цените и ограничават продажбите за определени европейски държави. Това предизвиква икономически проблеми в целия ЕИО.

10 декември 1974 г. — намаляване на различията между регионите

За да изразят своята солидарност, лидерите на държавите от ЕИО се споразумяват да създадат голям нов фонд в рамките на европейската регионална политика. Целта е да се прехвърлят средства от богати към бедни региони, за да се подобри инфраструктурата, да се привлекат инвестиции и да се създадат работни места. Европейският фонд за регионално развитие е създаден през следващата година.

1974—1975 г. — нови демокрации в Португалия, Гърция и Испания

Свалянето на режима на Салазар в Португалия и разпадането на военното управление в Гърция през 1974 г. наред със смъртта на генерал Франко в Испания през 1975 г. бележат края на тези диктаторски режими в Европа. Трите държави поемат ангажимент за демократично управление — важна стъпка към бъдещото членство в Европейските общности.

Юни 1979 г. — провеждане на първите преки избори за Европейски парламент

Европейските граждани за първи път избират пряко членовете на Европейския парламент. Преди това те са излъчвани от националните парламенти. Членовете заседават в общоевропейски политически групи, а не в национални делегации.