Skip to main content

Zgodovina Evropske unije: 1970–1979

Skupnost se širi – pridružitev novih držav članic

Danska, Irska in Združeno kraljestvo so se Evropskim skupnostim pridružile 1. januarja 1973. Število držav članic se je s tem povečalo na 9. Arabsko-izraelska vojna oktobra 1973 je sprožila energetsko krizo in gospodarsko krizo v Evropi.

Grčija, Portugalska in Španija so odpravile diktaturo in uvedle demokracijo. EU je začela v okviru regionalne politike veliko vlagati v nova delovna mesta in infrastrukturo v revnejših območjih. Prve neposredne volitve poslancev Evropskega parlamenta so potekale leta 1979.

Sedemdeseta leta 20. stoletja – na dnevnem redu je varstvo okolja

Evropske skupnosti so sprejele predpise za varstvo okolja in prve uvedle načelo „onesnaževalec plača“. Ustanovljene so bile številne okoljske nevladne organizacije.

1. januar 1973 – širitev s 6 na 9 držav članic

S pridružitvijo Danske, Irske in Združenega kraljestva Evropskim skupnostim se je število držav članic povečalo s šest na devet.

1973 – naftna kriza je prizadela Evropo

Po oktobrski arabsko-izraelski vojni so bližnjevzhodne države proizvajalke nafte močno zvišale cene in omejile dobavo v nekatere evropske države. To je povzročilo gospodarsko krizo v vsej EGS.

10. december 1974 – zmanjšanje neenakosti med regijami

Voditelji EGS so se v znak solidarnosti dogovorili o vzpostavitvi novega sklada v okviru evropske regionalne politike. Sklad si je prizadeval za prenos denarja iz bogatih regij v revne, in sicer za izboljšanje infrastrukture, privabljanje naložb in ustvarjanje delovnih mest. Naslednjega leta je bil oblikovan evropski sklad za regionalni razvoj.

1974–1975 – uvedba demokracije na Portugalskem, v Grčiji in Španiji

S strmoglavljenjem Salazarjevega režima na Portugalskem leta 1974 in smrtjo španskega generala Franca leta 1975 sta se končali še zadnji diktaturi v Evropi. Te tri države so se zavezale k vzpostavitvi demokratične vlade, kar je bil pomemben korak k izpolnjevanju pogojev za prihodnje članstvo v Evropskih skupnostih.

Junij 1979 – prve neposredne volitve v Evropski parlament

Evropski državljani so lahko prvič neposredno volili poslance v Evropski parlament. Pred tem so poslance izbirali v nacionalnih parlamentih. Poslanci so se začeli povezovati v vseevropske politične skupine in ne po državah.