Skip to main content

Prihodki

Kateri so glavni viri prihodkov EU? Kako proračun EU koristi državam članicam? Več informacij je na voljo tukaj.

Poraba

Kdo odloča o proračunu EU? Katere so kategorije porabe? Kdo upravlja s sredstvi EU? Več informacij je na voljo tukaj.