Skip to main content

Приходи

Кои са основните източници на приходи на ЕС? Как страните от ЕС се възползват от бюджета на Съюза? Научете тук.

Разходи

Как се определя бюджетът на ЕС? Какви са категориите разходи? Кой управлява средствата на ЕС? Прочетете повече тук.