Skip to main content

Институции, право, бюджет

Институции и органи

Научете повече за организациите, участващи в процеса на вземане на решения в ЕС, и за техните функции.

Ръководство

Ролите на политическите лидери на ЕС, как се избират и назначават, председателството на Съвета, изборите в Европейския съюз.

Процес на вземане на решения

Как ЕС създава закони, определя областите на политиката, води преговори по бюджета на Съюза и определя политическите приоритети.

Законодателство

Видове закони, регламенти и директиви на ЕС, как се прилага законодателството в целия Европейски съюз, търсене на съдебни дела и правни актове на ЕС.

Бюджет

Как се финансира и изразходва бюджетът на ЕС, как се управляват средствата от ЕС, области на разходи, проверка на фактите за бюджета на ЕС.

Еврото

История на еврото, държави, които го използват, как Европейската централна банка управлява еврото, общи фискални правила, еврото извън ЕС.