Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Институции, право, бюджет

Easy to read - Symbol

Лесна за четене версия

Лесната за четене версия е поднасяне на информацията по достъпен начин, така че хората с умствени увреждания и изобщо всички хора да могат да я разберат.