Skip to main content

Institucijos, teisė, biudžetas

Institucijos ir įstaigos

Sužinokite apie organizacijas, dalyvaujančias ES sprendimų priėmimo procese, ir jų funkcijas.

Vadovavimas

ES politinių vadovų vaidmenys, jų išrinkimo ir skyrimo tvarka, pirmininkavimas Tarybai, ES rinkimai.

Sprendimų priėmimo procesas

Kaip ES kuriami teisės aktai, apibrėžiamos politikos sritys, deramasi dėl ES biudžeto ir nustatomi politiniai prioritetai.

Teisė

ES teisės aktų, reglamentų ir direktyvų rūšys, ES teisės taikymo visoje Sąjungoje būdai, ES teisės aktų ir bylų paieška.

Biudžetas

Iš kokių šaltinių gaunamos ir kaip leidžiamos ES biudžeto lėšos, ES fondų valdymas, išlaidų sritys, faktų apie ES biudžetą tikrinimas.

Euras

Euro istorija, eurą įsivedusios šalys, kaip Europos Centrinis Bankas valdo eurą, bendros fiskalinės taisyklės, euras už ES ribų.