Skip to main content

Gyvenimas, darbas, studijos

Gyvenimas ES

Sužinokite apie savo teises, kurias turite kaip Europos Sąjungoje gyvenantis ES pilietis. Gyventi užsienyje, spręsti su teise gyventi kitoje šalyje, sveikatos apsauga, pirkiniais ar santuoka susijusius klausimus dar niekada nebuvo taip paprasta.

Keliavimas ES

Keliaujate į ES ar Šengeno šalis? Sužinokite, ką galima vežtis su savimi, kokios yra galiojančios kelionės lėktuvu taisyklės ir kokius dokumentus pasiimti.

Dalyvaukite, bendraukite, balsuokite

Išsakykite savo nuomonę, kaip formuoti ir tobulinti Europos Sąjungą: sužinokite, kaip kandidatuoti rinkimuose, teikti peticiją, dalyvauti piliečių dialoge.

Imigracija į ES

Norite teisėtai persikelti į ES? Susipažinkite su savo teisėmis ES ir sužinokite, ar turite teisę pasinaudoti ES imigracijos taisyklėmis.

Darbas ES

Sužinokite apie savo kaip Sąjungos piliečio, dirbančio kitoje ES šalyje, teises – nuo mokesčių ir socialinių išmokų iki darbo paieškos ir pensijų.

Verslas ES

Sužinokite, ko reikia norint vykdyti verslą ES, įskaitant taisykles, procedūras ir mažosioms įmonėms prieinamą paramą.

Importas ir eksportas

Sužinokite, kokios prekybos taisyklės ir procedūros taikomos importuojant ir eksportuojant prekes ir paslaugas į ES ir iš jos

Finansavimas, dotacijos, subsidijos

Kokių skirtingų rūšių finansavimą teikia ES? Kaip jos valdomos? Kas turi teisę gauti finansavimą, dotacijas ir subsidijas?

Viešosios sutartys

Kaip ES naudoja viešąsias sutartis, taisykles ir procedūras, kuriomis reglamentuojamas jų naudojimas, ir informacija apie kvietimus pateikti pasiūlymus

Studijos ir mokymas ES

Sužinokite, kaip ES programos gali padėti jums studijuoti, mokytis, dirbti ar savanoriauti kitoje ES šalyje

Darbas ir stažuotės ES institucijose

Trumpai apie karjerą ir sutarčių tipus ES institucijose ir tai, kaip pateikti paraišką.