Skip to main content

Dalyvaukite, bendraukite, balsuokite Europos Sąjungoje

Kokių turite teisių ir kaip jomis naudotis

Jei esate ES šalies pilietis (-ė), turite ES pilietybę ir teisę aktyviai dalyvauti politiniame ES gyvenime.

Išsakykite savo nuomonę

  • Portale „Išsakykite savo nuomonę“ jums suteikiama galimybė formuoti ES politiką dalyvaujant ES konsultacijose dėl planuojamų iniciatyvų.
  • Dalykitės idėjomis Ateičiai tinkamo reglamentavimo platformoje, kad padėtumėte sumažinti biurokratizmą, supaprastinti esamus ES teisės aktus ir užtikrinti, kad jie būtų tinkamesni ateičiai. 
  • Susitikite su ES atstovais ir akis į akį aptarkite jus dominančias temas, dalyvaudami reguliariai visoje ES rengiamuose piliečių dialogo renginiuose.

Europos piliečių iniciatyva

Padėkite nustatyti ES politikos formavimo darbotvarkę, dalyvaudami Europos piliečių iniciatyvoje. Tokiu būdu galėsite paprašyti Europos Komisijos parengti teisės aktus, susijusius su jums svarbiu ir į jos įgaliojimų sritį patenkančiu klausimu. Jums reikės įrodyti, kad jūsų iniciatyva turi plačią paramą.

Surinkus 1 mln. pritarimo iniciatyvai parašų ir pasiekus minimalias jų skaičiaus ribas 7-e ES šalyse, Komisija spręs, kokių veiksmų imtis, jei jų reikės.

Europos Parlamento ir vietos savivaldos rinkimai

Sužinokite, kaip užsiregistruoti balsuoti arba kandidatuoti vietos savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose, taip pat ir šalyje, kurioje gyvenate, jei esate ES pilietis, gyvenantis kitoje ES šalyje. Sužinokite galiojančias sąlygas.

Daugiau apie Europos Parlamento ir vietos savivaldos rinkimus

Peticijos Europos Parlamentui 

Sužinokite, kaip inicijuoti, teikti ir paremti peticiją Europos Parlamentui dėl jums aktualios ES politikos. 

Daugiau informacijos apie peticijas Europos Parlamentui

Daugiakalbystės principas

Kai tiesiogiai kreipiatės į ES institucijas bei patariamuosius organus, turite teisę gauti atsakymą bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų.

Piliečių dialogai 

Sužinokite daugiau informacijos apie būsimus piliečių dialogus, per kuriuos galite susitikti su ES institucijų atstovais ir aptarti jums aktualius ES klausimus reguliariai visoje ES vykstančiuose diskusijų rotušėje tipo renginiuose. Spustelėkite nuorodą, kad sužinotumėte, kas jau aptarta per ankstesnius piliečių dialogus.

Daugiau apie piliečių dialogus 

Nuomonių apklausos

Sužinokite informaciją apie Eurobarometro nuo 1974 m. iki šios dienos atliktų nuomonių apklausų rezultatus ir išvadas. Per standartinę apklausą tiesiogiai apklausiama maždaug po 1000 kiekvienos ES šalies gyventojų, teiraujantis jų nuomonės visuomenei aktualiu ES klausimu.

Daugiau apie nuomonių apklausas

E. bendruomenės (SINAPSE) 

Esate ES politikos formavimo ir valdymo specialistas? Užsiregistruokite sistemoje SINAPSE – tai internetinė platforma, kurioje galite kurti e. bendruomenes arba prisijungti prie kitų ekspertų e. bendruomenių ir laisvai keistis informacija politikos formavimo klausimais. 

Daugiau apie e. bendruomenes (SINAPSE)

Vietos tarybų nariai

Projekte „Europos kūrimas su vietos tarybų nariais“ dalyvauja vietos lygmeniu išrinkti visų ES šalių vietos tarybų nariai, jis padeda jiems bendrauti su savo vietos auditorija ES temomis.

Daugiau apie projektą „Europos kūrimas su vietos tarybų nariais“

 

Daugiau informacijos apie ES piliečių teises žr. Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (18 str.) ir Pagrindinių teisių chartiją (V skyrius).

Vaizdo įrašai