Siirry pääsisältöön

Osallistu, vaikuta ja äänestä EU:ssa

1 of 1

Käytä oikeuksiasi

Kaikilla EU-maiden kansalaisilla on lähtökohtaisesti EU-kansalaisen oikeudet, muun muassa oikeus osallistua aktiivisesti poliittiseen toimintaan EU:ssa.

Vaikuta EU:n politiikkaan

Kerro mielipiteesi -portaalin kautta voi vaikuttaa EU:n toimiin niiden valmisteluvaiheessa vastaamalla julkisiin kuulemisiin.

Fit for Future -foorumiin voi lähettää ehdotuksia siitä, miten EU-lainsäädäntöä voisi yksinkertaistaa, jotta sääntelytaakka kevenee.

Eurooppalainen kansalaisaloite

EU:n toimiin ja politiikkaan voi vaikuttaa tekemällä eurooppalaisen kansalaisaloitteen tai kannattamalla muiden kansalaisaloitteita. Tällaisella aloitteella pyydetään Euroopan komissiota antamaan lainsäädäntöä jostakin asiasta, joka kuuluu sen toimivaltaan. Kansalaisaloitteen tekijöiden on pystyttävä osoittamaan, että aloitteella on laajaa kannatusta koko EU:n tasolla.

Kun aloitteelle on kerätty miljoona kannattajaa koko EU:ssa ja tietty vähimmäismäärä kannattajia seitsemässä EU-maassa, komissio päättää, ryhdytäänkö sen pohjalta toimiin.

Eurooppalaiset kansalaispaneelit

Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä perustettiin kansalaispaneeleja, joiden jäseninä on satunnaisesti valittuja kansalaisia kaikista EU-maista. Paneeleissa he keskustelevat EU:n tulevaisuuden kannalta keskeisistä aiheista ja laativat niistä suosituksia, jotka Euroopan komissio ottaa huomioon valmistellessaan aloitteita ja lakiehdotuksia.

Lisätietoa: Kansalaisvaikuttamisfoorumi – eurooppalaiset kansalaispaneelit 

EU-vaalit ja paikallisvaalit

EU-kansalainen voi rekisteröityä äänestäjäksi ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa asuinmaassaan. Näin myös silloin, jos hän asuu EU:ssa kotimaansa ulkopuolella.

Euroopan parlamentin vaalit 2024

EU-vaalit ja paikallisvaalit

Vetoomus Euroopan parlamentille 

EU:n kansalaiset ja asukkaat voivat esittää vetoomuksia Euroopan parlamentille EU-lainsäädäntöön liittyvistä toimista, jotka koskevat heitä suoraan, tai tukea jonkun muun esittämää vetoomusta.

Yhteydenotot EU-elimiin omalla kielelläsi

EU:n kansalaisilla on oikeus ottaa yhteyttä EU-elimiin millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä ja saada vastaus samalla kielellä.

Mielipidetutkimukset

EU on tehnyt eurobarometrikyselyjä jo vuodesta 1974. Kyselytutkimuksissa haastatellaan noin 1 000:ta ihmistä kussakin EU-maassa. Tutkimukset käsittelevät kansalaisten elämään vaikuttavia ajankohtaisia EU-asioita.

SINAPSE-verkkoyhteisöalusta 

Osallistutko asiantuntijana EU:n politiikan laadintaan tai toimien hallinnointiin? SINAPSE-alustalla voi muodostaa muiden asiantuntijoiden kanssa verkkoyhteisöjä, joissa tietojenvaihto ja asiakirjojen käsittely on helppoa ja turvallista. 

Kunnan- ja kaupunginvaltuutettujen yhteistyöhanke

Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -hankkeessa autetaan eri EU-maiden paikallisvaltuutettuja viestimään EU-asioista kansalaisille omassa vaalipiirissään.

 

EU-kansalaisen oikeudet on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (20 artikla) ja EU:n perusoikeuskirjaan (V luku).