Skip to main content

Osallistu, vaikuta ja äänestä EU:ssa

Käytä oikeuksiasi

Kaikilla EU-maiden kansalaisilla on lähtökohtaisesti EU-kansalaisen oikeudet, muun muassa oikeus osallistua aktiivisesti poliittiseen toimintaan EU:ssa.

Vaikuta EU:n politiikkaan

  • Kerro mielipiteesi -portaalin kautta voi vaikuttaa EU:n toimiin niiden valmisteluvaiheessa vastaamalla julkisiin kuulemisiin.
  • Fit for Future -foorumiin voi lähettää ehdotuksia siitä, miten EU-lainsäädäntöä voisi yksinkertaistaa, jotta sääntelytaakka kevenee. 
  • EU-teemoista voi puhua EU-elinten edustajien kanssa kansalaiskeskustelutilaisuuksissa, joita järjestetään säännöllisesti eri puolilla EU:ta.

Eurooppalainen kansalaisaloite

Voit vaikuttaa EU:n toimiin ja politiikkaan tekemällä eurooppalaisen kansalaisaloitteen tai kannattamalla muiden kansalaisaloitteita. Tällaisella aloitteella voi pyytää Euroopan komissiota antamaan lainsäädäntöä jostakin asiasta, joka kuuluu sen toimivaltaan. Kansalaisaloitteen tekijöiden on pystyttävä osoittamaan, että aloitteella on laajaa kannatusta koko EU:n tasolla.

Kun aloitteelle on kerätty miljoona kannattajaa koko EU:ssa ja tietty vähimmäismäärä kannattajia seitsemässä EU-maassa, komissio päättää, ryhdytäänkö sen pohjalta toimiin.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi 

EU:n tulevaisuuskonferenssi on kansalaisten kuulemismenettely, jossa kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia ja kertoa mielipiteensä EU:n tulevasta kehityksestä ja toimista. Keskusteluun voi osallistua ja sitä voi seurata tulevaisuuskonferenssin verkkofoorumilla.

Lisätietoa: Euroopan tulevaisuuskonferenssi

EU-vaalit ja paikallisvaalit

EU-kansalainen voi rekisteröityä äänestäjäksi ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa asuinmaassaan. Näin myös silloin, jos hän asuu EU:ssa kotimaansa ulkopuolella.

Lisätietoa: Vaalit ulkomailla

Vetoomus Euroopan parlamentille 

Voit esittää Euroopan parlamentille vetoomuksen EU-lainsäädäntöön liittyvistä toimista, jotka vaikuttavat elämääsi, tai tukea jonkun muun esittämää vetoomusta. 

Lisätietoa: Vetoomus Euroopan parlamentille

Yhteydenotot EU-elimiin omalla kielelläsi

EU:n kansalaisilla on oikeus ottaa yhteyttä EU-elimiin millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä ja saada vastaus samalla kielellä.

EU:n kansalaiskeskustelut 

Euroopan komission järjestämissä keskustelutilaisuuksissa kansalaiset voivat vaihtaa ajatuksia EU-elinten edustajien kanssa. Keskusteluja järjestetään säännöllisesti eri puolilla EU:ta. Tietoa aiemmissa tilaisuuksissa käsitellyistä aiheista saat seuraavasta linkistä.

Lisätietoa: EU:n kansalaiskeskustelut 

Mielipidetutkimukset

EU on tehnyt eurobarometrikyselyjä jo vuodesta 1974. Kyselytutkimuksissa haastatellaan noin 1 000:ta ihmistä kussakin EU-maassa. Tutkimukset käsittelevät kansalaisten elämään vaikuttavia ajankohtaisia EU-asioita.

Lisätietoa mielipidetutkimuksista

SINAPSE-verkkoyhteisöalusta 

Osallistutko asiantuntijana EU:n politiikan laadintaan ja toimien hallinnointiin? SINAPSE-alustalla voit muodostaa muiden asiantuntijoiden kanssa verkkoyhteisöjä, joissa voi helposti ja turvallisesti vaihtaa tietoja ja asiakirjoja käsiteltävistä aiheista. 

Lisätietoa: SINAPSE

 

EU-kansalaisen oikeudet on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (20 artikla) ja EU:n perusoikeuskirjaan (V luku).

 

Videot