Skip to main content

Eurooppalaiset teemavuodet

Mikä on eurooppalainen teemavuosi?

Eurooppalainen teemavuosi on EU:n aloite, jonka avulla jokin ajankohtainen aihe nostetaan keskusteluun EU-maissa ja EU:n tasolla. Vuoden aikana aihe saatetaan myös kansallisten päättäjien huomion kohteeksi. Tavoitteena on paitsi levittää tietoa myös muuttaa asenteita.

Komissio ehdottaa vuoden teemaa, ja Euroopan parlamentti ja EU-maiden hallitukset hyväksyvät sen. Ensimmäistä Euroopan tason teemavuotta vietettiin jo lähes 40 vuotta sitten. Joka vuodelle ei kuitenkaan välttämättä nimetä omaa teemaansa.

Miksi teemavuosia järjestetään?

Vuoden teemaan liittyville paikallisille, kansallisille ja kansainvälisille hankkeille on usein tarjolla lisärahoitusta.

Teemavuosi on myös vahva poliittinen viesti siitä, että EU ja EU-maiden hallitukset aikovat paneutua aiheeseen tulevissa toimissaan. Joskus komissio esittää uutta lainsäädäntöä teemana olevalle alalle.

Viimeisimmät teemavuodet

Ensimmäistä eurooppalaista teemavuotta vietettiin vuonna 1983. Tutustu viime vuosien teemoihin:

2022Euroopan nuorison teemavuosi

Vuonna 2022 nuorille on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia oppia uutta ja osallistua kansalaistoimintaan, tavata uusia ihmisiä, vaihtaa ajatuksia ja tutustua eri kulttuureihin - eli toimintaa, joka mahdollisesti voi parantaa myös työllistymismahdollisuuksia. 

2021Euroopan rautateiden teemavuosi

Tavoitteena on edistää rautatieliikennettä kestävänä, innovatiivisena ja turvallisena liikennemuotona ja tuoda esiin sen hyviä puolia matkustajien, talouden ja ilmaston kannalta.

2018Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi

Vuoden aikana järjestettiin eri puolilla EU:ta noin 23 000 tapahtumaa, joissa levitettiin tietoa Euroopan kulttuuriperinnöstä ja edistettiin sen suojelua ja säilymistä.

2015Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi

Teemavuoden avulla EU jakoi tietoa siitä, miten kehitysyhteistyö hyödyttää niin avunsaajia kuin avunantajiakin, ja kannusti kansalaisia mukaan kehityshankkeisiin.

2013–2014Euroopan kansalaisten teemavuosi

Teemavuonna pidettiin EU-maissa lukuisia kansalaiskeskustelutilaisuuksia, joissa yleisö pääsi puhumaan EU-asioista komissaarien ja oman maansa päättäjien kanssa.