Skip to main content

Elämä ja asuminen Euroopan unionissa

EU-kansalaisen oikeudet ja niiden käyttäminen

EU-kansalaisuus on automaattisesti kaikilla henkilöillä, jotka ovat jonkin EU-maan kansalaisia. Jotkin oikeudet ja etuudet perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön ja voivat vaihdella maasta toiseen. Toiset oikeudet perustuvat EU:n lainsäädäntöön ja ovat siksi samat kaikissa EU-maissa. Nämä EU-oikeudet ulottuvat jokapäiväiseen elämään – aina ostosten tekemisestä ja autoilusta terveydenhuoltoon ja perhe-/sukulaisuussuhteisiin liittyviin asioihin.

Jokaisella EU-kansalaisella on oikeus asua ja liikkua EU:n alueella ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää. EU-sääntöjen ansiosta EU-kansalaisilla on myös laajempi kuluttajansuoja ja he voivat tietyin ehdoin saada terveydenhoitoa kaikkialla EU:ssa.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (18 artikla) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (V osasto) määritellään EU:n kansalaisuuden mukanaan tuomat oikeudet.

Seuraavista linkeistä saat lisää tietoa EU:ssa asuvan EU-kansalaisen oikeuksista sekä siitä, mitä voit tehdä, jos oikeuksiasi on loukattu.

EU:n oleskeluoikeus

Oikeus asua toisessa EU-maassa, perheenjäsenten oleskeluoikeudet, asiakirjat, joita tarvitset muuttaessasi / perheesi muuttaessa toiseen EU-maahan.

Terveydenhuolto muissa EU-maissa

Oikeus ennakoimattomaan ja ennalta suunniteltuun sairaanhoitoon toisessa EU-maassa, tarvittavat asiakirjat, korvaussäännöt. Lääkkeiden osto toisesta EU-maasta, korvauksen haku.

Kuluttajan oikeudet ja maksujen palauttaminen

Tavaroiden ja palvelujen osto EU:ssa – oikeudet sekä säännöt. Maksupalautusten hakeminen ja riitojen ratkaiseminen.

Perheoikeus muissa EU-maissa

Perhe-/sukulaisuussuhteisiin liittyvät EU:n säännöt ja periaatteet: adoptiot, lapsikaappaukset, avioliitto, avioero, elatusvelvollisuus, kansainvälisten perintöasioiden suunnittelu ja hoito. Viranomaistodistusten hankinta toisesta EU-maasta.

Autot ja ajokortit

Auton ostoa tai myyntiä ja ajokortin hankintaa tai vaihtoa koskevat säännöt ja oikeudet. Ajoneuvon käyttöön tarvittavat asiakirjat ja muodollisuudet.