Gå til hovedindholdet

At bo i den Europæiske Union

Dine rettigheder – og hvordan du gør brug af dem

Unionsborgerskab gives automatisk til enhver, der er statsborger i et EU-land. Nogle rettigheder og fordele følger af national lovgivning, og disse kan variere fra land til land. Andre rettigheder udspringer af EU-retten og er derfor de samme i alle EU-lande. Disse EU-rettigheder dækker også dagligdagen – lige fra indkøb og kørsel til sundhedspleje og familie- og samlivsspørgsmål.

Som EU-borger har du ret til at bo og flytte inden for EU uden at blive udsat for forskelsbehandling på grund af din nationalitet. Du kan også nyde godt af bedre forbrugerbeskyttelse end i dit hjemland og kan, hvis du opfylder visse krav, få adgang til sundhedsydelser overalt i EU.

I traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 18) og i chartret om grundlæggende rettigheder (kapitel V) præciseres dine rettigheder som EU-borger.

Følg linkene nedenfor for at få yderligere oplysninger om dine rettigheder som EU-borger, der bor i EU, og find ud af, hvad du skal gøre, hvis dine rettigheder er blevet krænket.

Opholdsret i EU

Oplysninger om din ret til at bo i et andet EU-land, dine familiemedlemmers ret til at slutte sig til dig og det nødvendige papirarbejde, hvis du og/eller din familie flytter til et andet EU-land.

Sundhedspleje i hele EU

Oplysninger om din ret til planlagt eller ikkeplanlagt behandling i et andet EU-land, hvilke dokumenter du har brug for, refusionsregler, og hvordan du køber lægemidler i et andet EU-land og får refunderet udgifterne.

Forbrugerrettigheder og refusion

Oplysninger om dine rettigheder og reglerne for køb af varer og tjenesteydelser i EU. Hvordan man anmoder om tilbagebetaling og bilægger tvister.

Familieret i andre EU-lande

Oplysninger om dine rettigheder og EU-regler og -principper for alle aspekter af familie- og samlivsspørgsmål. Dette omfatter adoption og bortførelse af børn, ægteskab, skilsmisse, underholdspligt for børn og planlægning/forvaltning af grænseoverskridende arv. Der er også råd om, hvordan man får offentlige dokumenter accepteret i et andet EU-land.

Biler og kørekort

Oplysninger om dine rettigheder og EU-reglerne for biler – fra køb eller salg af en bil til erhvervelse eller ombytning af kørekort. Du finder også råd om, hvilke dokumenter der er nødvendige, og hvilke formaliteter der skal overholdes, når du bruger din bil.