Gå til hovedindholdet

EU's udvidelse

Hvad er udvidelse af EU?

Udvidelse betyder, at nye lande bliver medlem af EU Dette er sket flere gange i EU's historie, og hver gang har det forandret både EU og de tiltrædende lande.   

Udvidelsen af EU har bidraget væsentligt til udbredelsen af stabilitet, fred og velstand på hele kontinentet.

Fordele for de nye lande, der kommer med i EU

Udvidelsen af EU medfører mange fordele for de nye medlemsstater, bl.a.

 • politisk stabilitet
 • frihed for borgerne til at bo, studere eller arbejde overalt i EU
 • øget handel via adgang til det indre marked
 • øget finansiering og flere investeringer
 • højere sociale, miljømæssige og forbrugermæssige standarder

Læs mere om EU's vigtigste resultater og de konkrete fordele, de har medført

Fordele ved udvidelsen for EU

Udvidelsen er også til gavn for EU, da den betyder

 • øget velfærd og bedre muligheder for alle europæiske borgere og virksomheder
 • en stærkere stemme på den internationale scene
 • større kulturel mangfoldighed
 • fremme af demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighederne
 • investering i fred og sikkerhed i Europa

Hvilke lande kan blive medlem?

Ethvert europæisk land kan blive medlem af EU, hvis det opfylder kriterierne for medlemskab, de såkaldte Københavnskriterier. Lande, der ønsker at komme med i EU, skal f.eks. have

 • stabile institutioner, som kan garantere demokratiet, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og beskyttelsen af mindretal 
 • en fungerende markedsøkonomi og evnen til at klare konkurrencepresset på EU-markedet 
 • evnen til at påtage sig forpligtelserne ved EU-medlemskab, herunder evnen til at gennemføre al EU-lovgivning og overholde EU's mål. 

Hvordan er processen for at opnå medlemskab?

Alle lande, der ansøger om at komme med i EU, skal opfylde de samme strenge krav og følge den samme ufravigelige proces for at blive medlem. 

Der er tre hovedtrin i dette forløb, som kaldes tiltrædelsesprocessen. Det drejer sig om:  

Trin 1: Kandidatur

Et land, der ønsker at blive medlem af EU, skal indgive en ansøgning om medlemskab til Rådet for Den Europæiske Union. Rådet anmoder derefter Europa-Kommissionen om at undersøge ansøgerlandets evne til at opfylde kriterierne for medlemskab.

På grundlag af Kommissionens henstillinger beslutter Rådet, om landet skal tildeles status som kandidatland, og om der skal indledes formelle forhandlinger om landets tiltrædelse af Unionen. Alle EU-landene skal nå til enighed om denne afgørelse.

Trin 2: Tiltrædelsesforhandlinger 

Under forhandlingerne om medlemskab forbereder kandidatlandet sig på at gennemføre EU's lovgivning og standarder, som også kalde gældende EU-ret.

Under forhandlingerne overvåger Kommissionen kandidatlandets fremskridt med disse reformer og holder Rådet og Europa-Parlamentet underrettet om dem i regelmæssige rapporter og meddelelser.

Trin 3: Tiltrædelse

Når forhandlingerne er afsluttet, udtaler Kommissionen sig om, hvorvidt kandidatlandet er parat til at blive medlem. Hvis Kommissionen vurderer, at kandidatlandet er klart, udarbejdes der en tiltrædelsestraktat. Dette dokument indeholder nærmere oplysninger om betingelserne for landets EU-medlemskab.

Tiltrædelsestraktaten skal derefter godkendes af Kommissionen, Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet, inden den underskrives og ratificeres af alle EU-landene og kandidatlandet. 

Kandidatlandet bliver officielt medlem af EU på den dato, der er fastsat i tiltrædelsestraktaten.

EU-udvidelsens historie

Der har fundet syv udvidelser sted, siden EU blev oprettet af de seks stiftende medlemmer. I dag er der 27 lande i EU 

 1. 1.7.2013
  Syvende udvidelse

  Kroatien bliver medlem af EU ved den seneste udvidelse.

 2. 1.1.2007
  Sjette udvidelse

  Bulgarien og Rumænien kommer med i EU

 3. 1.5.2004
  Femte udvidelse

  10 nye lande bliver medlem af EU: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Dette er den største udvidelse, hvad angår befolkningsantal og antal lande.

 4. 1.1.1995
  Fjerde udvidelse

  Østrig, Finland og Sverige tiltræder EU. EU er efterfølgeren til EØF og blev oprettet ved af Maastrichttraktaten i 1993. De 15 EU-lande dækker nu næsten hele Vesteuropa.

 5. 1.1.1986
  Tredje udvidelse

  Spanien og Portugal kommer med i EØF Antallet af medlemslande er nu 12.

 6. 1.1.1981
  Anden udvidelse

  EØF når op på 10 medlemslande med Grækenlands tiltræden.

 7. 1.1.1973 
  Første udvidelse 

  Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige (UK) kommer med i EØF, hvilket øger antallet af medlemslande til 9.

 8. 25.3.1957
  De stiftende medlemmer

  Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Tyskland underskriver Romtraktaten. Dermed oprettes Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), som i sidste ende bliver det EU, vi kender i dag.

Potentiel udvidelse af EU

Der er mulighed for yderligere udvidelse af EU, da 10 kandidatlande i øjeblikket følger tiltrædelsesprocessen.

Kandidatlande

Følgende lande har fået kandidatstatus og er i færd med at reformere deres nationale love for at tilpasse dem til EU's regler, forordninger og standarder.

Et potentielt kandidatland

Et potentielt kandidatland har ansøgt om at blive medlem af EU, men har endnu ikke fået kandidatstatus: