Gå til hovedindholdet

Juridisk meddelelse

Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen driver dette websted for at forbedre offentlighedens adgang til oplysninger om EU's initiativer og politikker. Vi stræber efter at give korrekte og ajourførte oplysninger. Hvis vi bliver opmærksomme på fejl, søger vi at rette dem. Kommissionen påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på webstedet.

Oplysningerne på webstedet:

  • er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed
  • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
  • er undertiden knyttet til eksterne websteder, som Kommissionens tjenestegrene ikke har kontrol med, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at det ikke kan garantere, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun EU-Tidende (den trykte udgave eller, siden den 1. juli 2013, den elektroniske udgave på websitet EUR-Lex), er autentisk og har retsvirkninger.

Vi tilstræber så vidt muligt, at der skal være så få forstyrrelser som muligt på grund af tekniske fejl. Dog kan visse data eller andre oplysninger på vores websted være skabt eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Kommissionen påtager sig intet ansvar for problemer af denne art, der opstår her på webstedet eller på de eksterne websteder, som vi linker til.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Kommissionens ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke dens ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

Databeskyttelsespolitik
Databeskyttelsespolitik, EU's databeskyttelsesregler, e-tjenester.

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 1995-2023
Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført.
Hvor forudgående tilladelse kræves til gengivelse eller brug af tekst- og multimedieinformation (lyd, billeder, software osv.), erstatter denne tilladelse ovennævnte generelle tilladelse, og denne skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.

Tredjemands brug af EU-logoet

Principperne for tredjemands brug af EU-logoet er fastsat i en administrativ aftale med Europarådet. Denne aftale er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 8.9.2012 (2012/C 271/04).

Ifølge aftalen kan enhver fysisk eller juridisk person ("bruger") bruge EU-logoet eller ethvert af dets elementer, forudsat at:

(a) brugeren ikke skaber det indtryk eller den antagelse, at der er en forbindelse mellem brugeren og en eller flere af Den Europæiske Unions eller Europarådets institutioner, organer, kontorer eller agenturer, hvis en sådan forbindelse ikke eksisterer

(b) brugeren ikke giver offentligheden det indtryk, at brugeren modtager støtte fra, sponsoreres af eller er godkendt af nogen af Den Europæiske Unions eller Europarådets institutioner, organer, kontorer eller agenturer, hvis det ikke er tilfældet

(c) logoet ikke bruges i forbindelse med mål eller aktiviteter, som er uforenelige med Den Europæiske Unions eller Europarådets mål og principper, eller som på anden vis er ulovlige.

Hvis brugen af EU-logoet opfylder ovenstående betingelser, er skriftlig tilladelse ikke nødvendig.

Registrering af EU-logoet eller en efterligning af det som et varemærke eller anden form for intellektuel ejendomsret er ikke tilladt.

Download EU-logoet og grafiske oplysninger

 

Få mere at vide om EU-logoet

Du kan få information om visuelle og grafiske regler vedrørende EU-logoet ved at henvende dig til COMM-VISUAL-IDENTITYatec [dot] europa [dot] eu (COMM-VISUAL-IDENTITY[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Du kanfå juridisk information vedrørende brugen af EU-logoet eller en varemærkeregistrering/ansøgning, der indeholder elementer af EU-logoet, ved at henvende dig til EC-EU-EMBLEMatec [dot] europa [dot] eu (EC-EU-EMBLEM[at]ec[dot]europa[dot]eu)