Siirry pääsisältöön

Oikeudellinen huomautus

Vastuuvapauslauseke

Euroopan komissio ylläpitää tätä verkkosivustoa, jotta kansalaiset voivat saada tietoa komission ja EU:n toimista. Komissio pyrkii siihen, että sivuston tiedot ovat virheettömiä ja ajan tasalla. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet. Komissio ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

Nämä tiedot

  • ovat yleisiä eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteita
  • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia
  • saattavat sisältää linkkejä komission ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komission valvonnassa ja joista komissio ei ota vastuuta
  • eivät sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä apua, ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan).

On syytä huomata, ettei komissio voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja täydellisesti vastaisi virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (sen painettu laitos ja 1.7.2013 alkaen sen sähköinen versio EUR-Lex-sivustolla) on todistusvoimainen.

Komissio pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Sivusto voi kuitenkin sisältää tietoja, jotka on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä komissio voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun. Komissio ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön kanssa, eikä vapauttaa komissiota vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

Tietosuoja
Tietosuoja, EU:n tietosuojasäädökset, sähköiset palvelut

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni 1995–2023
Ellei toisin ilmoiteta, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi mahdolliset käyttörajoitukset.

Ulkopuolisten oikeus käyttää EU:n tunnusta

Periaatteet ulkopuolisten oikeudesta käyttää EU:n tunnusta on vahvistettu Euroopan neuvoston kanssa tehdyssä hallinnollisessa sopimuksessa. Tämä sopimus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 8.9.2012 (2012/C 271/04).

Kyseisen sopimuksen mukaan kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (jäljempänä "käyttäjä"), voi käyttää EU:n tunnusta tai jotakin sen elementeistä, kunhan tämä käyttö

a) ei luo virheellisesti vaikutelmaa tai oletusta käyttäjän ja jonkin Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston toimielimen, elimen, toimiston tai viraston välisestä yhteydestä

b) ei saa yleisöä virheellisesti uskomaan, että käyttäjä on saanut joltakin Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston toimielimeltä, elimeltä, toimistolta tai virastolta sponsori- tai muuta tukea, hyväksynnän tai luvan

c) ei tapahdu yhteydessä, johon liittyy sellainen tavoite tai sellaista toimintaa, joka on ristiriidassa Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston tavoitteiden ja periaatteiden kanssa taikka on muuten laitonta.

EU:n tunnuksen käyttöön edellä olevien ehtojen mukaisesti ei tarvita kirjallista lupaa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta rekisteröidä EU:n tunnusta tai sen heraldista jäljitelmää tavaramerkkinä eikä minään muunakaan teollis- tai tekijänoikeutena.

Lataa EU:n tunnus ja graafiset tiedot

 

EU:n tunnuksen käyttö

Lisätietoa EU:n tunnuksen visuaalisesta ja graafisesta ulkoasusta saa osoitteesta COMM-VISUAL-IDENTITYatec [dot] europa [dot] eu (COMM-VISUAL-IDENTITY[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Oikeudellista tietoa EU:n tunnuksen käytöstä tai EU:n tunnuksen elementtejä sisältävän tavaramerkin rekisteröimisestä saa osoitteesta EC-EU-EMBLEMatec [dot] europa [dot] eu (EC-EU-EMBLEM[at]ec[dot]europa[dot]eu)