Skip to main content

Asetukset, direktiivit ja muut säädökset

Tällä sivulla on tietoa EU:n asetuksista, direktiiveistä ja muista säädöksistä.

EU:n oikeuden soveltaminen

Tietoa EU:n oikeuden ja lainsäädännön soveltamisesta ja täytäntöönpanosta EU-maissa.

Tietoa EU-lainsäädännöstä

Haku EU-lainsäädännöstä (voimassa ja valmisteilla olevat säädökset): EUR-Lex ja muut EU-lainsäädännön hakemistot.

Haku oikeuskäytännöstä

Unionin tuomioistuimen sivustolta voi hakea tietoa viimeisimmästä EU:n oikeuskäytännöstä esimerkiksi asian numeron, asianosaisten nimien tai päivämäärän perusteella.