Skip to main content

Právní předpisy

Nařízení, směrnice a další právní akty

Na této stránce najdete informace o nařízeních, směrnicích a ostatních právních aktech EU

Uplatňování právních předpisů EU

Informace o uplatňování právních předpisů EU členskými státy a o tom, jak předpisy převádějí do své legislativy.

Vyhledávání právních předpisů

Možnost vyhledávání platných právních předpisů EU a jejich návrhů na stránkách EUR-Lex a v dalších legislativních databázích.

Vyhledávat v judikatuře

Vyhledávání judikatury EU na stránkách Evropského soudního dvora podle čísla věci, data nebo jména/názvu zúčastněných stran.