Skip to main content

Evropská hymna

Beethovenova "Óda na radost" bez textu se stala oficiální hymnou Evropské unie v roce 1985. K poslechu a další info zde.

Den Evropy

Den Evropy se slaví každoročně 9. května. V tento den si připomínáme výročí historické Schumanovy deklarace, která symbolizuje oslavu jednoty a míru v Evropě.

Evropská vlajka

Evropská vlajka reprezentuje Evropskou unii a v obecné rovině také evropskou identitu a jednotu.

Motto EU

„Jednotná v rozmanitosti“ je mottem Evropské unie od roku 2000. Další info zde.

Další info