Přejít na hlavní obsah

Jak podat stížnost

Stížnosti na porušení práva EU

Ve většině případů můžete svá práva lépe vymáhat v zemi, kde žijete. Evropská unie však nabízí i další možnosti, které vám mohou v konkrétním případě posloužit.

Evropská komise

Pokud se domníváte, že některá země EU porušila právní předpisy EU tím, že

  • přijala určité opatření (právní předpis nebo správní úkon),
  • nepřijala určité konkrétní opatření nebo
  •  se zapojila do určité praktiky,

můžete podat stížnost u Evropské komise.

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti jednotlivých osob, podniků a organizací, které se týkají nesprávného úředního postupu orgánů, institucí a agentur EU. 

Evropský parlament

Evropskému parlamentu můžete předložit petici týkající se uplatňování právních předpisů EU.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Podvody týkající se financování EU nebo pochybení ze strany zaměstnanců EU můžete nahlásit úřadu OLAF.

Náprava na vnitrostátní úrovni

Projednat porušení práva Unie s vnitrostátními subjekty nebo orgány je často tím nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem, jak problém vyřešit. Hlavními subjekty odpovědnými za uplatňování práva EU jsou veřejné orgány a vnitrostátní soudy. To znamená, že je ve vašem zájmu využít všech možných opravných prostředků na vnitrostátní úrovni.

Video gallery