Přejít na hlavní obsah

Soubory cookies

Cookies jsou malé datové soubory nezbytné pro správnou funkci stránek spravovaných Evropskou komisí, a proto je někdy umísťujeme na váš počítač či mobilní zařízení.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Při každé návštěvě internetových stránek spravovaných Evropskou komisí budete muset cookies buď přijmout nebo odmítnout.

Účelem je umožnit dané stránce, aby si na určitou dobu zapamatovala vaše preference (např. uživatelské jméno, preferovaný jazyk atd.).

Během prohlížení různých částí daných stránek v rámci jedné návštěvy je pak nebudete muset znovu zadávat.

Cookies lze rovněž použít k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli.

Jak se cookies používají?

Internetové stránky spravované Evropskou komisí používají většinou soubory cookies první strany. Jedná se o cookies vytvořené a řízené Evropskou komisí, nikoli žádnou externí organizací.

Na některých našich stránkách však budete muset přijímat soubory cookies od externích organizací.

Toto jsou 3 typy cookies první strany, které používáme:

  • uložení preferencí uživatele
  • umožnění provozu stránky
  • shromažďování analytických údajů (o chování uživatelů při prohlížení)

1. Preference návštěvníků stránky

Nastavujeme je my a pouze my je také můžeme číst. Zaznamenávají:

  • zda jste souhlasili (nebo odmítli) s používáním souborů cookies dané stránky
  • zda jste již odpověděli na náš průzkum o užitečnosti obsahu stránek, který se objevuje ve vyskakovacím okně, aby se vás stránky neptaly znovu a znovu.

Soubory cookie s informacemi o preferencích návštěvníků stránek jsou tyto:

Název: ecsi

Služba: dotazníky

Účel: Uchovává informace o tom, zda jste již odpověděli na dotazník, aby se vás stránky neptaly znovu.

Typ cookies a jak dlouho je uložen: Cookies první strany, 1 měsíc


Název: cck3

Služba: Souhlas s cookies

Účel: ukládá vaše preference týkající se cookies třetí strany (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče


Název: cck1

Služba: Souhlas s cookies

Účel: Ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany, uloženy 6 měsíců

 

2. Provozní soubory cookies

Cookie, které musíme na vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat. Z tohoto důvodu se nevyžaduje váš souhlas. Zejména:

Autentizační cookies jsou tyto:

Název: MyEACSDomain

Služba: Správa identity (IMS)

Účel: Pamatují si vaši doménu

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče


Název: __Secure_CASTGC

Služba: Správa identity

Účel: Identifikují vaše spojení

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče


Název: __Secure_ECAS_SESSIONID

Služba: Správa identity

Účel: Identifikují dané spojení přes centrální autentizační službu

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče


Název: ECAS_PREFS

Služba: Správa identity

Účel: Pamatují si vaše nastavení a preference: uživatelské ID, uživatelské jméno, politiku cookies, režim ve vysokém kontrastu, režim ochrany soukromí, podrobné údaje o účtu po přihlášení, poslední zvolenou úroveň

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

Názvy těchto cookies se mohou z technických důvodů měnit (zejména jde o __Secure-CASTGC a __Secure-ECAS_SESSIONID).

 

  • Technické cookies požadované některými informačními systémy:

Název: has_js

Služba: Platforma pro správu korporátního obsahu, založená na open source softwaru Drupal

Účel: Zaznamenává, zda je ve vašem prohlížeči povolen Javascript. Umožňují řádné fungování našich internetových stránek.

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

 

Název: JSESSIONID / CFID / CFTOKEN

Služba: platformy Java / Coldfusion

Účel: Udržují bezpečné připojení během dané návštěvy stránky.

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

 

Název: ecsi

Služba: Dotazníky

Účel: Uchovává informace o tom, zda jste již odpověděli na dotazník, aby se vás stránky neptaly znovu.

Typ cookies a jak dlouho je uložen: Cookies první strany, 1 měsíc

 

Název souboru cookie: MoodleSession

Služba/Stránky, kde byl daný soubor cookie použit: CusTax – EU Learning**

Účel souboru cookie: Identifikují vaše spojení **

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany, vymazány po zavření prohlížeče**

 

Název: GS_FLOW_CONTROL

Služba: GeoServer

Účel: Používá se k optimalizaci výkonnosti.

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

 

Název: SERVERID

Služba: GISCO

Účel: Zabezpeční spojení v průběhu celé vaší návštěvy

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

 

Název: jrc_cookie

Služba: F5

Účel: Zabezpečení spojení v průběhu celé vaší návštěvy

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

 

Název: TS#

Služba: F5 (WAF/ASM)

Účel: Zabezpeční spojení v průběhu celé vaší návštěvy

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

 

3. Analytické soubory cookies

Ty používáme čistě pro interní výzkum toho, jak služby, kterou poskytujeme všem našim uživatelům, dále zkvalitnit.

Tyto cookies jednoduše zjišťují, jak jste s naší internetovou stránkou interagovali – jako anonymní uživatel (na základě údajů, které tyto cookies shromažďují, nikoho nelze neidentifikovat).

Tyto údaje nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami ani nejsou používány k žádnému jinému účelu. Anonymizované statistiky někdy sdílíme s dodavateli, kteří v rámci smluvních ujednání s Evropskou komisí pracují na komunikačních projektech.

Používání tohoto typu souborů cookie však můžete vždy odmítnout — buď prostřednictvím banneru, který se vám zobrazuje na první straně, nebo na stránce Europa Analytics.

Analytické soubory cookie jsou tyto:

Název: _pk_id#

Služba: Služba pro korporátní analýzu internetových

Účel: Rozpoznává návštěvníky stránek (anonymně — o uživatelích se neshromažďují žádné osobní údaje)

Typ cookies a jak dlouho je uložen: cookies první strany, uloženy 13 měsíců


Název: _pk_ses#

Služba: Služba pro korporátní analýzu internetových

Účel: Identifikuje stránky, které během jedné návštěvy prohlíží tentýž uživatel. (anonymně — o uživatelích se neshromažďují žádné osobní údaje).

Typ cookies a jak dlouho je uložen: Cookies první strany, uloženy 30 měsíců

Cookies třetích stran

Některé naše stránky zobrazují obsah i od smluvních dodavatelů z jiných domén než europa.eu. Například i náš dodavatel, který pomáhá provozovat kontaktní centrum Europe Direct. Externí hosting může k fungování vyžadovat cookies.

Název souboru cookie: PHPSESSIONID

Služba: Kontaktní středisko Europe Direct

Účel: Informace o spojení (náhodné číslo) ke zpracování vícejazyčných formulářů. Žádné další informace nejsou ukládány

Typ cookies a jak dlouho je uložen: Cookies třetích stran, které nastavuje náš dodavatel. Po zavření okna prohlížeče jsou smazány.

Některé naše stránky zobrazují obsah od externích poskytovatelů, např. YouTube, Facebooku a Twitteru.

Aby se vám takový obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout jejich podmínky. To zahrnuje i jejich politiku týkající se souborů cookies, nad kterou nemáme žádnou kontrolu.

Pokud si však jejich obsah nespustíte, žádné cookies třetích stran na vašem zařízení instalovány nebudou.

Externí poskytovatelé služeb (třetí strany) na internetových stránkách Komise

Tyto služby třetí strany jsou mimo kontrolu Evropské komise. Poskytovatelé mohou kdykoli změnit podmínky, účel, způsob používání souborů cookies atd.

Mohu do souborů cookies zasahovat?

Odstranění cookies z vašeho zařízení

Všechny cookies, které jsou již na vašem zařízení uloženy, můžete najednou vymazat tak, že odstraníte historii vyhledávání ve vašem prohlížeči. Odstraní se tak všechny cookies ze všech stránek, které jste navštívili.

Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace (např. uložená přihlašovací hesla, nastavení některých stránek atp.).

Správa souborů cookie z konkrétních stránek

Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies

Moderní prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies na vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně upravovat některé preference pokaždé, když ji navštívíte. Některé služby a funkce pak navíc nemusí fungovat vůbec (např. přihlašování do profilů).

Správa analytických cookies

Své preference týkající se souborů cookies od služby Europa Analytics můžete spravovat na speciální stránce Europa Analytics.