Přejít na hlavní obsah

Zadávání veřejných zakázek, nabídková řízení a smlouvy v rámci Evropské unie

Zakázky zadávané orgány, agenturami a jinými institucemi EU

Orgány EU využívají veřejné zakázky na nákup služeb, prací a zboží, např. v oblasti studia, odborné přípravy, organizace konferencí nebo vybavení informačními technologiemi. Zadávají veřejné zakázky prostřednictvím výzev k předkládání nabídek.

V rámci jednotného trhu stanoví právní předpisy EU minimální pravidla, která je nutné při zadávání veřejných zakázek dodržovat, aby byly zaručeny základní zásady transparentnosti, rovného zacházení, otevřené hospodářské soutěže a řádného řízení celého procesu. To vše vytváří konkurenceschopný, otevřený a dobře regulovaný trh v oblasti zadávání veřejných zakázek za účelem podpory růstu pracovních příležitostí a investic v EU.

Pomocí níže uvedených odkazů se dostanete k popisu postupů, pravidel a příležitostí, které existují v EU v rámci zadávacích řízení.

Možnosti zadávání veřejných zakázek v Evropě

Zde získáte přístup k otevřeným nabídkovým řízením a zakázkám, které zveřejňují vnitrostátní veřejní zadavatelé v celé Evropské unii a v dalších evropských zemích.

Otevřená nabídková řízení na služby poskytované orgánům Evropské unie

Zde získáte přístup k otevřeným nabídkovým řízením a zakázkám, které zveřejňují všechny orgány, instituce a agentury EU prostřednictvím specializované platformy eTendering.

Postupy pro veřejná nabídková řízení a zakázky v Evropě

Informace o pravidlech a postupech pro podávání nabídek ve veřejném nabídkovém řízení v rámci EU a o tom, na které druhy nabídkových řízení se vztahují unijní a na které vnitrostátní pravidla.

Hlášení nekalých postupů při zadávání veřejných zakázek v EU

Jak požádat o přezkum veřejného zadávacího řízení, pokud jste zaznamenali jakoukoli nesrovnalost nebo máte za to, že jste se stali obětí diskriminace.