Skip to main content

Akkwist pubbliku, sejħiet għal offerti u kuntratti fl-Unjoni Ewropea

Kuntratti mogħtija mill-istituzzjonijiet, l-aġenziji u korpi oħra tal-UE

L-istituzzjonijiet tal-UE jużaw kuntratti ta’ akkwist pubbliku biex jixtru servizzi, xogħlijiet u oġġetti, eż. studji, taħriġ, organizzazzjoni tal-konferenzi, tagħmir tal-IT. Huma jagħtu kuntratti pubbliċi permezz ta’ sejħiet għall-offerti.

Bħala parti mis-suq uniku, il-liġi tal-UE tistabbilixxi regoli minimi tal-akkwist pubbliku biex tissalvagwardja l-prinċipji ewlenin tat-trasparenza, it-trattament indaqs, il-kompetizzjoni miftuħa, u l-ġestjoni proċedurali tajba. Dan joħloq suq tal-akkwist kompetittiv, miftuħ u regolat tajjeb biex jappoġġja t-tkabbir fl-impjiegi u l-investimenti fl-UE.

Segwi l-links ta’ hawn taħt biex taċċessa l-proċeduri, ir-regoli u l-opportunitajiet tal-akkwist tal-UE.

Opportunitajiet Ewropej ta’ akkwist pubbliku

Aċċessa u bbrawżja offerti u kuntratti miftuħa ppubblikati minn xerrejja pubbliċi nazzjonali fl-Unjoni Ewropea kollha u f’pajjiżi Ewropej oħra.

Offerti miftuħa għal servizzi għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

Aċċessa u bbrawżja offerti u kuntratti miftuħa ppubblikati mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha tal-UE permezz tal-pjattaforma ddedikata għall-offerti elettroniċi.

Proċeduri għal offerti u kuntratti pubbliċi Ewropej

Informazzjoni dwar ir-regoli u l-proċeduri biex tipparteċipa f’offerta pubblika fl-UE u liema tipi ta’ offerti huma koperti mir-regoli tal-UE jew dawk nazzjonali.

Irrapporta proċeduri ta’ akkwist pubbliku inġusti tal-UE

Kif titlob rieżami ta’ proċedura ta’ akkwist pubbliku jekk innutajt xi irregolarità, jew tħoss li ġejt diskriminat.