Mur għall-kontenut ewlieni

L-ivvjaġġar fl-UE

Drittijietek u r-regoli tal-UE

Bħala ċittadin tal-UE, int tgawdi d-dritt tal-moviment liberu. Dan ifisser li int intitolat li tivvjaġġa, taħdem u tgħix f’pajjiż ieħor tal-UE. Jekk int ċittadin ta’ pajjiż ta’ Schengen – jiġifieri tal-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE – inti wkoll liberu li tivvjaġġa lejn pajjiżi oħra ta’ Schengen mingħajr il-ħtieġa ta’ kontrolli fil-fruntieri.

Bħala ċittadin tal-UE, tista’ tibbenefika wkoll mid-drittijiet tal-passiġġieri tal-UE għall-ivvjaġġar lejn, barra jew fl-UE bl-ajru, bil-ferrovija, bix-xarabank/bil-kowċ jew bil-vapur. Tista’ tivvjaġġa b’annimali domestiċi u annimali oħrajn fl-UE sakemm tikkonforma mar-regoli (passaporti għall-annimali domestiċi). Jeżistu limiti tal-UE biex tieħu miegħek l-alkoħol, it-tabakk jew il-flus kontanti f’pajjiż ieħor tal-UE. Kull pajjiż tal-UE jista’ jistabbilixxi l-limiti jew ir-restrizzjonijiet tiegħu stess, għalhekk tajjeb li tiċċekkja qabel tmur.

Se tivvjaġġa lejn jew fl-UE? Segwi l-links hawn taħt biex tiċċekkja liema dokumenti għandek tieħu miegħek.

Dokumenti li teħtieġ għall-ivvjaġġar fl-UE

Informazzjoni dwar dokumenti tal-ivvjaġġar meħtieġa miċ-ċittadin tal-UE, mill-membri tal-familja li mhumiex ċittadini tal-UE, mill-persuni li mhumiex ċittadini tal-UE u mit-tfal meta jidħlu fl-UE jew jivvjaġġaw fiha. Sib dwar x’għandek tagħmel jekk titlef il-passaport tiegħek jew jekk jiskadi meta tkun qed tivvjaġġa fl-UE.

Reġistru Pubbliku Online ta' Dokumenti Awtentiċi tal-identità u tal-ivvjaġġar (PRADO)

Ara d-dokumenti awtorizzati tal-ivvjaġġar u tal-identità maħruġa mill-pajjiżi tal-UE u l-Iżlanda, in-Norveġja u l-Iżvizzera.

Schengen – żona ta’ vvjaġġar ħielsa minn dokumenti ta’ identità

X’inhi?

Iż-żona Schengen hi żona ta’ vvjaġġar mingħajr fruntieri bejn is-29 pajjiż ta’ Schengen. Din tippermetti liċ-ċittadini tal-UE u lil ħafna ċittadini mhux tal-UE jivvjaġġaw b’mod liberu mingħajr kontrolli mal-fruntieri. Sa mill-1985, kompliet tikber, u issa tkopri kważi l-pajjiżi kollha tal-UE u ftit pajjiżi mhux tal-UE (il-Liechtenstein, in-Norveġja, l-Iżlanda, l-Iżvizzera), Tiggarantixxi l-moviment liberu għal aktar minn 400 miljun ċittadin tal-UE.

Kwalunkwe persuna, hi x’inhi n-nazzjonalità tagħha, tista’ tivvjaġġa bejn il-pajjiżi ta’ Schengen mingħajr ma tgħaddi minn kontrolli fil-fruntieri. Madankollu, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jwettqu kontrolli tal-pulizija fil-fruntieri bejn dawn il-pajjiżi u fiż-żoni tal-fruntiera.

Huma u jabolixxu l-fruntieri interni tagħhom, il-pajjiżi ta’ Schengen issikkaw ukoll il-kontrolli mal-fruntieri esterni komuni tagħhom abbażi tar-regoli ta’ Schengen biex jiżguraw is-sigurtà ta’ dawk li jgħixu jew jivvjaġġaw fiż-żona Schengen.

Ara l-pajjiżi kollha ta’ Schengen

Il-politika komuni dwar il-viża

Il-politika komuni dwar il-viżi tippermetti lill-viżitaturi mhux mill-UE jagħmlu tranżitu jew soġġorni qosra lejn iż-żona Schengen. Viża għal soġġorn qasir maħruġa minn wieħed mill-pajjiżi ta’ Schengen ġeneralment tintitolahom li jivvjaġġaw mill-pajjiżi kollha ta’ Schengen sa 90 jum fi kwalunkwe perjodu ta’ 180 jum.

Fil-prattika, dan ifisser li jekk tkun awtorizzat tidħol f’pajjiż wieħed ta’ Schengen, tista’ tivvjaġġa lejn kwalunkwe wieħed mill-pajjiżi l-oħra ta’ Schengen mingħajr ma jkollok għalfejn terġa’ turi d-dokument tal-ivvjaġġar tiegħek.

Segwi l-links ta’ hawn taħt għal aktar informazzjoni dwar drittijietek meta tivvjaġġa fl-UE.

X'tista' tieħu miegħek?

Informazzjoni dwar x’tista’ tieħu miegħek meta tivvjaġġa fl-UE, inklużi annimali domestiċi, ikel, alkoħol, tabakk u flus kontanti. Sib dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-bagalji meta wieħed itir minn ajruport fl-UE u liema pajjiżi tal-UE jużaw l-euro.

Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru

Informazzjoni dwar fejn u meta japplikaw id-drittijiet tal-passiġġieri tal-UE li jivvjaġġaw bl-ajru u kif tressaq ilment. Sib dwar lil min għandek tikkuntattja jekk ikollok bżonn għajnuna jew parir bit-talba tiegħek.

Assistenza għall-vjaġġaturi b’diżabbiltà jew b’mobbiltà mnaqqsa

Informazzjoni dwar drittijietek jekk qed tivvjaġġa fl-UE b’diżabbiltà jew b’mobbiltà mnaqqsa. Ara jekk intix intitolat għal permess tal-UE għall-parkeġġ għal persuni b’diżabbiltà.

Aktar informazzjoni