Glavni sadržaj

Putovanje u EU-u

Vaša prava i propisi EU-a

Kao građanin Unije imate pravo na slobodu kretanja. To znači da imate pravo putovati, raditi i živjeti u drugoj državi članici EU-a. Ako ste državljanin zemlje schengenskog područja, kojemu pripada većina država članica EU-a, možete putovati u države članice schengenskog područja bez granične kontrole.

Kao građanin EU-a uživate i prava putnika koja vrijede u cijelom EU-u kad je riječ o putovanju zrakoplovom, vlakom, autobusom ili brodom u EU, iz EU-a ili unutar EU-a. U EU-u možete putovati s kućnim ljubimcima i drugim životinjama pod uvjetom da poštujete propise (putovnice za kućne ljubimce). Postoje ograničenja EU-a u pogledu prenošenja alkohola, duhana ili gotovine u drugu državu članicu EU-a. Svaka država članica EU-a može odrediti svoja ograničenja pa to provjerite prije polaska.

Putujete u EU ili unutar EU-a? Na poveznicama u nastavku provjerite koje dokumente morate ponijeti.

Dokumenti koji su vam potrebni za putovanje u EU-u

Informacije o putnim ispravama koje su potrebne građanima EU-a, članovima obitelji koji nisu građani EU-a, državljanima trećih zemalja i njihovoj djeci pri ulasku u EU ili putovanju EU-om. Saznajte što trebate učiniti ako izgubite putovnicu ili ako ona istekne tijekom putovanja u EU-u.

Javni internetski registar vjerodostojnih putnih i osobnih isprava (PRADO)

Pregled odobrenih putnih i osobnih isprava koje su izdale države članice EU-a te Island, Norveška i Švicarska.

Schengen – zona putovanja bez osobnih iskaznica

O čemu je riječ?

Schengensko područje je putnička zona bez granica između 29 zemalja schengenskog područja. Građani EU-a i mnogi državljani trećih zemalja mogu stoga tim područjem slobodno putovati bez graničnih kontrola. Ono se proširuje od 1985. i sad obuhvaća gotovo sve države članice EU-a i nekoliko zemalja izvan EU-a (Lihtenštajn, Norvešku, Island i Švicarsku). Jamči slobodu kretanja za više od 400 milijuna građana EU-a.

Svaka osoba, bez obzira na državljanstvo, može putovati zemljama schengenskog područja bez graničnih kontrola. Međutim, nacionalna tijela mogu provoditi policijske kontrole na granicama između tih zemalja i u pograničnim područjima.

Zemlje schengenskog područja ukinule su unutarnje granice, ali i postrožile kontrole na zajedničkim vanjskim granicama na temelju schengenskih pravila kako bi se zajamčila sigurnost ljudi koji žive i putuju u schengenskom području.

Sve zemlje schengenskog područja

Zajednička vizna politika

Zajedničkom viznom politikom posjetiteljima koji nisu iz EU-a omogućuje se tranzit ili kratkotrajni boravak u schengenskom području. Viza za kratkotrajni boravak koju izda jedna od zemalja schengenskog područja općenito im daje pravo na putovanje kroz sve zemlje schengenskog područja do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

U praksi to znači da ako ste dobili dozvolu za ulazak u jednu zemlju schengenskog područja, možete putovati u bilo koju drugu zemlju schengenskog područja bez obveze ponovnog pokazivanja putne isprave.

Više informacija o pravima na putovanju u EU-u možete pronaći na poveznicama u nastavku.

Što smijete ponijeti sa sobom?

Informacije o tome što smijete ponijeti sa sobom kad putujete unutar EU-a, uključujući kućne ljubimce, hranu, alkohol, duhan i gotovinu. Saznajte koja su ograničenja u vezi s prtljagom pri letu iz zračne luke u EU-u i koje zemlje EU-a upotrebljavaju euro.

Prava putnika u zračnom prometu

Informacije o tome gdje i kad se primjenjuju prava putnika u zračnom prometu u EU-u te kako podnijeti pritužbu. Saznajte kome se obratiti ako trebate pomoć ili savjet u vezi s vašim zahtjevom.

Pomoć putnicima s invaliditetom ili sa smanjenom pokretljivošću

Informacije o vašim pravima ako ste osoba s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću i putujete u EU-u. Provjerite imate li pravo na parkirnu iskaznicu EU-a za osobe s invaliditetom.

Više informacija