Skip to main content

Institucije, pravo, proračun

Institucije i tijela

Saznajte više o organizacijama uključenima u donošenje odluka u EU-u i o njihovim funkcijama

Vodstvo

Uloge političkih čelnika EU-a, kako se odabiru i imenuju, predsjedništvo Vijeća, europski izbori

Postupak odlučivanja

Kako EU donosi zakonodavne propise, utvrđuje područja politika, pregovara o proračunu EU-a i određuje političke prioritete

Zakonodavstvo

Vrste zakona, propisa i direktiva EU-a, kako EU primjenjuje pravne propise na području Unije, pretraživanje zakonodavstva i predmeta EU-a

Proračun

Kako se financira i troši proračun EU-a, upravljanje fondovima EU-a, područja izdataka, provjera činjenica o proračunu EU-a

Euro

Povijest eura, zemlje u kojima se koristi euro, kako Europska središnja banka upravlja eurom, zajednička fiskalna pravila, euro izvan EU-a