Skip to main content

Institiúidí, an dlí, buiséad

Institiúidí agus comhlachtaí

Faigh eolas faoi na heagraíochtaí a bhfuil baint acu le próiseas cinnteoireachta an Aontais agus na feidhmeanna atá acu.

Ceannaireacht

Róil cheannairí polaitiúla an Aontais, an chaoi a ndéantar iad a thoghadh agus a cheapadh, uachtaránacht na Comhairle, toghcháin an Aontais.

An próiseas cinnteoireachta

An chaoi a gceapann an tAontas dlíthe, a sainaithníonn sé réimsí beartas, a dtéann sé i mbun caibidlíochta faoi bhuiséad an Aontais agus a leagann sé síos tosaíochtaí polaitiúla.

Dlí

Cineálacha dhlíthe, rialacháin agus threoracha an Aontais, an chaoi a gcuirtear an dlí i bhfeidhm ar fud an Aontais, dlíthe agus cásdlíthe an Aontais a chuardach.

Buiséad

An chaoi a ndéantar buiséad an Aontais a mhaoiniú agus a chaitheamh, cistí an Aontais a bhainistiú, réimsí caiteachais, seiceáil fíricí maidir le buiséad an Aontais.

An Euro

Stair an euro, na tíortha a úsáideann an euro, an chaoi a ndéanann an Banc Ceannais Eorpach an euro a bhainistiú, rialacha coiteanna airgeadais, an euro lasmuigh den Aontas.