Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Stair an Aontais Eorpaigh

Ceannródaithe

Amlíne

Foghlaim faoi bhunú an Aontais Eorpaigh agus faoin gcaoi ar fhorbair sé thar na scórtha bliain.

 1. 1945-59
  Síocháin san Eoraip agus tús an chomhair

  Mar a tháinig an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach ar an bhfód de thoradh comhar iarchogaidh, síniú Chonarthaí na Róimhe agus tús Pharlaimint na hEorpa.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 1945-59

 2. 1960-69
  Na 'Seascaidí Saorálacha' – tréimhse fáis eacnamaíoch

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach le linn na 1960idí, tráth ar cuireadh leis lánpháirtíocht eacnamaíoch san Eoraip agus nuair a cuireadh tús leis an gcomhar idirnáisiúnta.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 1960-69

 3. 1970-79
  Comhphobal ag fás – seo iad na chéad bhaill nua a tháinig isteach: An Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach sna 70idí, tráth ar cuireadh baill nua leis na bunbhaill den chéad uair, toghcháin Eorpacha agus beartas réigiúnach chun borradh a chur faoi cheantair bhochta.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 1970-79

 4. 1980-89
  Athrú mór ar dhreach na hEorpa – titim an chumannachais

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach sna 1980idí, tráth ar tháinig níos mó tíortha isteach ann, clár Erasmus agus tús an mhargaidh aonair.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 1980-89

 5. 1990-99
  An Eoraip gan teorainneacha

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach sna 1990idí, tráth a ndearnadh méadú breise air, tráth ar seoladh an margadh aonair, an taisteal gan teorainneacha agus an euro.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 1990-99

 6. 2000-09
  Méadú breise

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach idir 2000 agus 2009, tráth ar tháinig 12 thír nua isteach ann, stádas dlíthairisceana don euro agus síniú Chonradh Liospóin.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 2000-09

 7. 2010-19
  Deich mbliana de dhúshláin

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach idir 2010 agus 2019, mar a d’fhreagair sé ar an ngéarchéim airgeadais, teacht na Cróite isteach san Aontas, agus reifreann na Ríochta Aontaithe i dtaca leis an Aontas a fhágáil.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 2010-19

 8. 2020 go dtí an t-am i láthair
  Aontas atá aontaithe agus athléimneach

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach ó 2020 i leith, agus é ag freagairt do dhúshláin nach bhfacthas a leithéid riamh cheana, amhail paindéim COVID-19, cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, agus an comhrac i gcoinne an athraithe aeráide.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 2020 go dtí an lá inniu