Skip to main content

Stair an Aontais Eorpaigh

Ceannródaithe

EU Pioneers

Seo a leanas na ceannairí fadbhreathnaitheacha arbh í a bhfís a ghin an tAontas Eorpach, an tAontas ina bhfuilimid ag maireachtáil inniu. Gan a gcuid dúthrachta agus an spreagadh a thug siad, ní bheimis ag maireachtáil anois sa limistéar síochána agus cobhsaíochta seo, a ndéanaimid talamh slán de go minic.

Idir throdaithe frithbheartaíochta agus dlíodóirí, ba ghrúpa an-éagsúil daoine iad na ceannródaithe ach b’ionann idéal dóibh ar fad: Eoraip shíochánta aontaithe rachmasach.

Le cois na gceannródaithe a ndéantar cur síos orthu thíos, is iomaí duine eile a spreag tionscadal na hEorpa agus a d’oibrigh gan stad gan staonadh chun é a chur i gcrích. Obair idir lámha, dá bhrí sin, is ea an roinn seo faoi cheannródaithe an Aontais Eorpaigh.

Cuir eolas ar Cheannródaithe an Aontais Eorpaigh

Amlíne

Foghlaim faoi bhunú an Aontais Eorpaigh agus faoin gcaoi ar fhorbair sé thar na scórtha bliain.

 1. 1945-59
  Síocháin san Eoraip agus tús an chomhair

  Mar a tháinig an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach ar an bhfód de thoradh comhar iarchogaidh, síniú Chonarthaí na Róimhe agus tús Pharlaimint na hEorpa.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 1945-59

 2. 1960-69
  Na 'Seascaidí Saorálacha' – tréimhse fáis eacnamaíoch

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach le linn na 1960idí, tráth ar cuireadh leis lánpháirtíocht eacnamaíoch san Eoraip agus nuair a cuireadh tús leis an gcomhar idirnáisiúnta.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 1960-69

 3. 1970-79
  Comhphobal ag fás – seo iad na chéad bhaill nua a tháinig isteach: An Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach sna 70idí, tráth ar cuireadh baill nua leis na bunbhaill den chéad uair, toghcháin Eorpacha agus beartas réigiúnach chun borradh a chur faoi cheantair bhochta.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 1970-79

 4. 1980-89
  Athrú mór ar dhreach na hEorpa – titim an chumannachais

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach sna 1980idí, tráth ar tháinig níos mó tíortha isteach ann, clár Erasmus agus tús an mhargaidh aonair.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 1980-89

 5. 1990-99
  An Eoraip gan teorainneacha

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach sna 1990idí, tráth a ndearnadh méadú breise air, tráth ar seoladh an margadh aonair, an taisteal gan teorainneacha agus an euro.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 1990-99

 6. 2000-09
  Méadú breise

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach idir 2000 agus 2009, tráth ar tháinig 12 thír nua isteach ann, stádas dlíthairisceana don euro agus síniú Chonradh Liospóin.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 2000-09

 7. 2010-19
  Deich mbliana de dhúshláin

  Mar a d’fhorbair an tAontas Eorpach idir 2010 agus 2019, mar a d’fhreagair sé ar an ngéarchéim airgeadais, teacht na Cróite isteach san Aontas, agus reifreann na Ríochta Aontaithe i dtaca leis an Aontas a fhágáil.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 2010-19

 8. 2020-inniu
  COVID-19 agus an bealach chun téarnaimh

  Conas a d’fhorbair an tAontas Eorpach ó 2020 i leith, an fhreagairt ar phaindéim COVID-19, an Eoraip a chur ar bhóthar an téarnaimh eacnamaíoch agus an t-athrú aeráide a chomhrac ag an am céanna.

  Tuilleadh eolais faoi na blianta 2020 go dtí an lá inniu