Skip to main content

Ceannaireacht

Uachtaráin

Cé hiad uachtaráin phríomhinstitiúidí an Aontais Eorpaigh (an Pharlaimint, an Chomhairle, an Coimisiún)? Cad iad na róil atá acu? Tuilleadh eolais anseo.

Toghcháin agus ceapacháin

Faigh amach faoin gcaoi a n-oibríonn roghnúchán ceannaireachta in institiúidí an Aontais agus na prionsabail trína líontar poist shinsearacha