Skip to main content

Prionsabail, Ballstáit, stair

Prionsabail agus luachanna

Seo a leanas na comhphrionsabail agus na comhluachanna is bunús leis an saol san Aontas Eorpach: an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas agus an smacht reachta, lena gcuirtear an tsíocháin agus an chobhsaíocht chun cinn.

Fíricí agus figiúirí tábhachtacha

Staitisticí maidir le tíortha agus daonraí an Aontais, an geilleagar agus cúrsaí fostaíochta, iompar agus fuinneamh, institiúidí an Aontais.

Próifílí tíre

Eolas maidir le Ballstáit an Aontais, na húdaráis rialtais agus an tsochaí, na tíortha a úsáideann an euro, na baill den limistéar taistil gan teorainn.

Ballraíocht san Aontas Eorpach

Is próiseas casta nach féidir a chur i gcrích thar oíche é ballraíocht a bhaint amach san Aontas Eorpach. Nuair a chomhlíonann tír is iarrthóir na coinníollacha ballraíochta, is gá di rialacha agus rialacháin an Aontais a chur chun feidhme i ngach réimse.

Stair an Aontais Eorpaigh

Mórimeachtaí stair an Aontais Eorpaigh, mar a d’fhorbair an tAontas thar na blianta, na daoine a raibh ról lárnach acu san Aontas Eorpach.

Siombailí

Is iad na siombailí ar léiriú iad ar an Aontas agus ar na luachanna a bhaineann leis: bratach, móramhrán agus mana an Aontais, Lá na hEorpa.

Teangacha

Faigh eolas faoi 24 theanga oifigiúla an Aontais, faoi theangacha mionlaigh san Aontas agus faoi chláir foghlama teanga de chuid an Aontais.