Skip to main content

Principi, valstis, vēsture

Principi un vērtības

Eiropas Savienības pamatā ir kopīgi principi un vērtības: brīvība, demokrātija, vienlīdzība un tiesiskums, kas veicina mieru un stabilitāti.

Svarīgākie fakti un skaitļi

Statistika par ES dalībvalstīm un iedzīvotājiem, ekonomika un nodarbinātība, transports un enerģētika, ES iestādes

Valstu apraksti

Informācija par ES dalībvalstīm, valsts pārvalde un sabiedrība, valstis, kuras izmanto eiro, bezrobežu zonas valstis.

Pievienošanās Eiropas Savienībai

Iestāšanās Eiropas Savienībā nenotiek vienā mirklī. Gluži otrādi, tā ir sarežģīta procedūra. Kad valsts, kas lūgusi, lai to uzņem ES, ir izpildījusi dalības kritērijus, tai ir visās jomās jāievieš ES noteikumi un regulējums.

ES vēsture

Nozīmīgākie notikumi ES vēsturē, ES attīstība vairāku desmitgažu laikā, vīrieši un sievietes, kuriem ir bijusi svarīga loma ES izveidē.

Simboli

ES vērtības atspoguļo tās simboli: ES karogs, himna un moto, Eiropas diena.

Valodas

Uzziniet vairāk par 24 ES oficiālajām valodām, ES mazākumtautību valodām un ES valodu mācīšanās programmām.