Pāriet uz galveno saturu

Studijas, apmācība un brīvprātīgais darbs Eiropas Savienībā

Mācības Eiropā

ES atbalsta dalībvalstu centienus nodrošināt to pilsoņiem labākās izglītības un apmācības iespējas. Lai veicinātu valodu apguvi, Eiropas Savienība:

  • cenšas vairot studentu un pasniedzēju interesi par svešvalodu apguvi un mācīšanu;
  • motivē studentus, praktikantus, pasniedzējus un jauniešus ceļot, studēt un strādāt ārvalstīs;
  • veido tīklus zināšanu un pieredzes apmaiņai.

Ja vēlaties studēt, iziet apmācību vai veikt brīvprātīgo darbu, jūsu rīcībā ir vairākas ES programmas, kas var palīdzēt turpināt izglītību, kā arī profesionālo un personīgo izaugsmi daudzās ES dalībvalstīs.

Studijas

Plānojat studēt ārzemēs?

Uzziniet, kā pieteikties, kāds ir mācību ilgums, cik augsta ir mācību maksa un kādas valodu prasmes jums būs vajadzīgas.

Vai jums nepieciešams finansiāls atbalsts studijām vai apmācībai?

Programma “Erasmus+” nodrošina finansējumu, rīkus un resursus.

Esat students no ārpussavienības valsts?

Šeit atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par studiju plānošanu un pabeigšanu Eiropā.

Brīvprātīgais darbs

Meklējat brīvprātīgā darba iespējas?

Pastāv dažādi veidi, kā pieteikties par brīvprātīgo Eiropas un starptautiskos projektos. Izlasiet par piedāvātajām iespējām!

Pētniecības iespējas

Vai vēlaties apmeklēt augstskolu vai pētniecības iestādi citā ES dalībvalstī, strādāt kopā ar citiem pētniekiem vai piedalīties projektos, kas tieši vai netieši saistīti ar jūsu pētījumiem?

Uzziniet, kā pieteikties pētnieka darbam un finansējumam dažādās valstīs

Portālā EURAXESS ir publicēta informācija par vakancēm un stipendijām vairāk nekā 40 Eiropas valstīs un citos pasaules reģionos.

Vai meklējat ES pētījumu rezultātus?

Šeit atradīsiet visas ES publikācijas, bibliotēkas, arhīvus un citus datu avotus.

Uzņēmējdarbības sākšana

Esat jaunais uzņēmējs?

ES finansē ne tikai izglītības un nodarbinātības iniciatīvas, bet arī jauno uzņēmēju apmaiņas programmu starp dažādām ES dalībvalstīm. Tiešu finansējumu var saņemt arī jaunie lauksaimnieki.

Vispārīga informācija

Eiropas Jaunatnes portālā ir apkopota visa svarīgākā informācija par ES iniciatīvām mācību, darba un brīvprātīgā darba jomā. Atradīsiet arī padomus ceļotājiem, informāciju par skolēnu apmaiņas programmām un citām ES iniciatīvām, kā “ES jaunatnes dialogs” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”.