Põhisisu juurde

Õppimine, praktika ja töö vabatahtlikuna Euroopa Liidus

Õppimine Euroopas

Euroopa Liit aitab oma liikmesriikidel pakkuda kodanikele parimaid haridus- ja praktikavõimalusi. Samuti edendab see keeleõpet Euroopas:

  • innustades õpetajaid ja õpilasi õpetama ja õppima uusi keeli
  • julgustades üliõpilasi, praktikante, õpetajaid ja noori reisima ja õppima/töötama välismaal
  • luues teadmiste ja kogemuste jagamise võrgustikke

On olemas mitmeid ELi programme, mis aitavad neil, kes soovivad õppida, teha praktikat või tegutseda vabatahtlikuna, edendada oma haridust, oskusi ja isiklikku arengut paljudes ELi riikides.

Õppimine

Kas soovite minna õppima välismaale?

Vaadake, kuidas kandideerida, kui kaua kursused kestavad, kui palju need maksavad ja mis keeli on vaja osata.

Kas vajate õpinguteks või praktikaks rahalist toetust?

Programm Erasmus+ pakub toetusi, vahendeid ja ressursse.

Kas olete üliõpilane kolmandast riigist?

Kogu vajalik teave selle kohta, kuidas oma õpinguid Euroopas kavandada ja lõpetada.

Vabatahtlik tegevus

Kas olete huvitatud töötamisest vabatahtlikuna?

Nii Euroopa kui ka rahvusvahelistes projektides on palju võimalusi vabatahtlikuna tegutsemiseks. Lugege pakutavate võimaluste kohta.

Uurimisvõimalused

Kas olete huvitatud liituma teises ELi liikmesriigis asuva ülikooli või teadusasutusega? Kas soovite teha koostööd teiste teadlastega või osaleda projektides, mis on seotud teie teadustegevusega?

Teadlaskohad ja rahastusvõimalused riikide kaupa

EURAXESSi portaalis on tuhandeid vabu töökohti ja stipendiume rohkem kui 40 Euroopa riigist ja muust maailma piirkonnast.

Kas otsite ELi teadusuuringute tulemusi?

Siit leiate kõik ELi teadustegevusega seotud väljaanded, raamatukogud, arhiivid ja muud andmeallikad.

Ettevõtlusega alustamine

Kas olete noor ettevõtja?

Lisaks haridus- ja tööhõivealgatustele rahastab EL ka noorte ettevõtjate vahetusprogrammi ELi eri riikide vahel ning annab otsetoetusi noortele põllumeestele.

Üldine teave

Noorteportaal on keskne teabeallikas kõigi õppimist, töötamist ja vabatahtlikku tegevust käsitlevate ELi algatuste jaoks. Samuti leiate reisisoovitusi, teavet õpilasvahetuste ja muude ELi algatuste kohta, nagu ELi noortedialoog ja Euroopa solidaarsuskorpus.