Põhisisu juurde

ELi toetus Ukrainale

24. veebruaril 2022 alustasid Venemaa relvajõud ulatuslikku sissetungi Ukrainasse. Selle provotseerimata ja põhjendamatu agressiooni tõttu on Ukraina territooriumi suured alad nüüd sõjapiirkonnad, kust paljud inimesed põgenevad.

EL on reageerinud kiiresti ja otsustavalt Venemaa-poolsele Ukraina agressioonile, võttes vastu piiravaid meetmeid, millel on ulatuslikud ja tõsised tagajärjed Venemaale.

EL on suurendanud oma poliitilist, humanitaar- ja rahalist toetust Ukraina majandusele, ühiskonnale ja tulevastele ülesehitustöödele.

Fookuses

Female ukrainian army soldier runs and waves flag of Ukraine at sunset

Ukraina on avaldanud aasta vaprat vastupanu

Aasta tagasi alustasid Venemaa relvajõud täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Aasta on möödunud sellest hetkest, mil Ukraina alustas vaprat vastupanu ning meie ühiste väärtuste ja vabaduste kaitsmist. Ukraina rahva vaprus on pälvinud kogu maailma imetluse. Euroopa Liidu toetus Ukrainale on vankumatu.

ELi solidaarsus toimib

EL toetab Ukrainat ühtselt ja otsusekindlalt. EL mõistab resoluutselt hukka Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu sõjalise agressiooni.

Esimesel sissetungile järgnenud aastal on EL andnud Ukrainale üle 67 miljardi euro väärtuses majanduslikku, humanitaar- ja sõjalist toetust.

Lisateavet ELi meetmete kohta leiate ELi institutsioonide, asutuste ja ametite asjaomastelt veebisaitidelt ja nende poolt avaldatud allikatest.

European Central Bank

Euroopa Keskpank

ELi vastus Venemaa sissetungile Ukrainasse, sealhulgas rahapoliitika, sanktsioonide rakendamine ja finantsstabiilsuse tagamine

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Eurojust

Eurojusti roll Ukraina sõjaga seotud kohtumenetlustes

Europol logo

Europol

Europoli solidaarsus Ukrainaga

ELi sanktsioonid Venemaa vastu

EL on kehtestanud mitmeid sanktsioone üksikisikute ja organisatsioonide vastu. Need meetmed on kehtestatud selleks, et nõrgestada Venemaa majanduslikku baasi, jätta ta ilma kriitilise tähtsusega tehnoloogiatest ja turgudest ning piirata märkimisväärselt riigi sõjapidamisvõimet.

Toidutarnete mõjutamise ärahoidmiseks ei blokeerita ELi sanktsioonidega toiduainete ja põllumajandustoodete eksporti ega sellega seotud tehinguid: igaüks saab osta ja transportida Venemaalt eksporditud toiduaineid ja väetisi

ELi sanktsioonid Venemaa vastu (Euroopa Ülemkogu)

ELi sanktsioonid Venemaa vastu (Euroopa Komisjon)

Desinformatsiooni tõkestamine

Venemaa agressioonisõda Ukrainas on saatnud vale või eksitav teave Ukraina kohta. Andmebaas EUvsDisinfo on kogunud rohkem kui 5000 Ukrainat käsitlevat desinformatsiooni juhtumit.

Desinformatsiooni tõkestamine (andmebaas EUvsDisinfo)

Ukraina ülesehitamine

Kogu maailm peab tegema suuri rahalisi kulutusi selleks, et Ukraina pärast sõda üles ehitada. EL annab juba praegu olulise panuse riigi vastupanuvõime tugevdamisse, kuid keskpikas ja pikas perspektiivis on vaja suuremat toetust. Tuleb panna alus vabale ja jõukale riigile, mis toetub Euroopa väärtustele ning on hästi integreeritud Euroopa ja maailma majandusse, ning toetada Ukrainat teel Euroopa suunas.

Ukraina ülesehitamine (Euroopa Ülemkogu)

Ukraina ülesehitamine (Euroopa Komisjon)