Skip to main content

Euroopa Liidu rahastus, toetused ja subsiidiumid

Kuidas rahastamine toimub?

EL rahastab mitmeid projekte ja programme. Vahendite kasutamise üle kehtib range kontroll ning raha tuleb kulutada läbipaistval ja vastutustundlikul viisil.

Rahastust antakse mitmes eri vormis:

  • toetused, mida rahastatakse osaliselt ELi vahenditest, osaliselt teistest allikatest. Toetusi antakse tavaliselt kindla avaliku menetluse kohaselt, mida nimetatakse projektikonkursiks
  • subsiidiumid, mida haldavad riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused
  • laenude, tagatiste ja omakapitali vormis antav finantsabi ELi poliitika ja programmide elluviimiseks
  • auhinnad programmi „Horisont 2020“ konkursside võitjatele

ELi vahendite haldamine

Otserahastus

Otserahastust kasutab Euroopa Liit ELi poliitikaga seotud projektide rahastamiseks enamasti toetuse vormis. Selliseid toetusi on võimalik saada projektikonkursil osaledes.

Otserahastuse taotlemise protsess

Vaadake, kes teie riigis on saanud ELi otserahastust

Ühine juhtimine

Rahastamine toimub koostöös riiklike ja piirkondlike ametiasutustega, moodustades ligikaudu 80 % ELi eelarvest. Selleks kasutatakse viit peamist fondi, mida nimetatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondideks:

Kaudne rahastamine

Sellisel juhul haldavad rahastust riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused, kes maksavad välja subsiidiume. Subsiidiume saab taotleda riiklikul tasandil.

Vaadake kõiki olemasolevaid võimalusi rahastust saada