Ugrás a fő tartalomra

Európai uniós finanszírozás, vissza nem térítendő és egyéb támogatások

Melyek a finanszírozás típusai?

Az EU projektek és programok széles köréhez nyújt finanszírozást. Szigorú szabályok gondoskodnak arról, hogy a források felhasználását fokozott ellenőrzés kísérje, továbbá hogy a források elköltése során érvényesüljön az átláthatóság és az elszámoltathatóság.

Az uniós finanszírozás többek között a következő formákban valósul meg:

 • projektötleteknek járó vissza nem térítendő támogatás, amelynek odaítéléséről pályázati felhívás keretében születik döntés;
 • nemzeti vagy regionális hatóságok által kezelt támogatások;
 • kölcsönök, garanciák és tőkefinanszírozás formájában nyújtott pénzügyi segítség, mely az EU szakpolitikáinak és programjainak végrehajtását célozza;
 • az uniós tagállamoknak és nem uniós országoknak nyújtott hitel;
 • a Horizont Európa keretében indított versenypályázatok nyerteseinek járó díjak.

Az uniós pénzforrások kezelése

Az uniós költségvetésből finanszírozott programok irányítása három különböző módon történhet:

 • közvetlen irányítás: az uniós finanszírozást közvetlenül az Európai Bizottság irányítja;
 • megosztott irányítás: a finanszírozást az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok közösen kezelik;
 • közvetett irányítás: a finanszírozást egy uniós vagy nem uniós partnerszervezet vagy más hatóság irányítja.

Közvetlen irányítás

Az uniós finanszírozás közvetlen irányítása esetén az Európai Bizottság közvetlenül felelős a program végrehajtásának valamennyi lépéséért. A Bizottság:

 • kiírja a pályázati felhívást,
 • elbírálja a benyújtott pályázatokat,
 • aláírja a támogatási megállapodásokat,
 • figyelemmel kíséri a projekt megvalósulását,
 • értékeli az eredményeket,
 • végrehajtja a kifizetéseket.

Az ilyen típusú finanszírozás megszerzéséért pályázati felhívások keretében lehet pályázni.

A közvetlen irányítás alá tartozó pályázati felhívásokat lásd a finanszírozási és pályázati portálon (SEDIA).

Külön rendelkezések vonatkoznak a Next Generation EU részét képező Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásaira, mert ezek az uniós országok zöld és digitális átalakulását hivatottak támogatni a Covid19-világjárvány után. Az uniós tagállamok kormányainak nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveket kell kidolgozniuk az Európai Bizottsággal konzultálva, és az azokban foglaltak teljesítése esetén kapják meg a számukra előirányzott összeget. 

Megosztott irányítás

Az uniós finanszírozás megosztott irányítása azt jelenti, hogy az Európai Bizottság és az adott ország illetékes hatóságai közösen felelnek egy-egy program működtetéséért. Az uniós programok mintegy 70%-a ide tartozik.

A finanszírozandó projekteket az uniós országok nemzeti, regionális és helyi közigazgatási szervei választják ki, és ők vállalják a felelősséget azok napi irányításáért is. A Bizottság és az uniós országok közösen garantálják, hogy a pénzt megfelelően használják fel, és a projektek sikeresen befejeződjenek.

Megosztott irányításra rendszerint a kohéziós politika és a mezőgazdaság területén kerül sor, elsősorban a következő alapokon keresztül:

A megosztott irányítású pénzforrások tagállami weboldalai

Regionális és országos finanszírozó hatóságok

Közvetett irányítás

Az uniós finanszírozás közvetett irányítása azt jelenti, hogy a finanszírozási programokat részben vagy egészben harmadik felek, például nemzeti hatóságok vagy nemzetközi szervezetek hajtják végre. A finanszírozás módja a támogatás, amely állami szinten igényelhető.

A humanitárius segítségnyújtásra és a nemzetközi fejlesztésre szánt uniós költségvetés zömét közvetett irányítással hajtják végre.

A közvetett irányítású programok a teljes uniós költségvetés mintegy 10%-át teszik ki.

Nézzen utána itt, hol lehet pályázni közvetett irányítású programokra.